Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolebygg

Konseptutredning: Minde skole SFO og idrettshall

Etat for utbygging utvikler et prosjekt som omfatter SFO-bygget, samt tilbygg og idrettshall på Minde skole. Reguleringsplanen er sendt inn til behandling.

Byggeprosjekt Haukeland skole

Haukeland skole har behov for tilleggsareal både for å sikre skolen tilstrekkelig elevtallskapasitet og for å gi skolen tjenlige spesialrom.

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

Skolebyggene, Kronstad og Hunstad, skal bygges sammen til Kronstad oppveksttun. Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen får plass til 300 elever og barnehage med 80 plasser.

Byggeprosjekt Ytre Arna skule

Ytre Arna skule skal totalrehabiliterast og skal gi rom til 300 elevar. Planlegginga av arbeida er sett i gang og forventa byggestart er hausten 2025.

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskule

Garnes ungdomsskule skal rivast og erstattast med eit nybygg for 500 elevar med ei forsterka avdeling for 20 elevar. Idrettsbygget vert verande.

Byggeprosjekt Slåtthaug skole

Slåtthaug skole har behov for større vedlikehold og modernisering. Det skal lages en mulighetsstudie og settes i gang reguleringsarbeid for utvikle prosjektet.

Byggeprosjekt: Tveiterås skole

Nåværende Tveiterås skole skal rives og bli erstattet av et nybygg. I byggeperioden holder skolen til i erstatningsskolen på Sydneshaugen.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Konseptvalgutredning Christi Krybbe skoler

For å finne fremtidig løsning for skolebyggene og uteområdet på Christi Krybbe skoler, er det laget en konseptvalgutredning.

Byggeprosjekt Holen skole

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig skoleanlegg. Ungdomsskolebygget skal rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg. Resten rehabiliteres.