Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebygg

Byggeprosjekt Arna erstatningsskole

Tidligere Arna videregående skole skal gjøres om til erstatningsskole når arbeidene tar til på Garnes ungdomsskole og Ytre Arna skole.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskole

Garnes ungdomsskole skal rives og erstattes av nybygg med plass til 500 elever.

Byggeprosjekt Holen skole

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig skoleanlegg. Ungdomsskolebygget skal rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg. Resten rehabiliteres.

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

Skolebyggene, Kronstad og Hunstad, skal bygges sammen til Kronstad oppveksttun. Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen får plass til 300 elever og barnehage med 80 plasser.

Byggeprosjekt Midtun skole

Midtun skole skal utvides med 150 elevplasser gjennom et tilbygg. Tilbygget blir plassert vest for hovedbygget. Tilkoblinger mot eksisterende bygningsmasse skjer gjennom korridorer i hovedbygget.

Byggeprosjekt Ortun skole badeanlegg

Det planlegges nytt svømmeanlegg på Ortun ungdomsskole. Badeanlegget skal inneholde to basseng med tilhørende funksjoner.

Byggeprosjekt Nordnes oppveksttun

Nordnes oppveksttun blir en to-parallells barneskole med integrert forsterket avdeling og barnehage.

Byggeprosjekt Søreide ungdomsskole

På den tidligere tomten til barneskolen på Søreide, skal det bygges ny ungdomsskole. Detaljregulering for nytt skolebygg er startet opp.

Byggeprosjekt Rolland skole

Eksisterende Rolland skole skal rives og erstattes av ny og utvidet skole på eiendommen. Dagens skole har plass til 200 elever. Den nye skolen skal romme 350 elever.