RSS

Skolebygg

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskule

Garnes ungdomsskule skal rivast og erstattast med eit nybygg for 500 elevar med ei forsterka avdeling for 20 elevar. Idrettsbygget vert verande.

Byggeprosjekt – Rå idrettshall

Rå skole har behov for ny gymsal og lokaler for skolehelsetjenesten. Skolen skal få en idrettshall som også skal inneholde skolehelsetjeneste og to klasserom med grupperom og garderobe.

Byggeprosjekt Storetveit skole

Storetveit ungdomsskole skal etter rehabilitering og nybygg romme 600 elever. I tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall.

Byggeprosjekt Slåtthaug skole

Nåværende Slåtthaug skole skal totalrehabiliteres og bygges ut. Normalkapasitet på 500 elever skal videreføres.

Byggeprosjekt: Åstveit skole

Åstveit skole skal bygges ut og administrasjonsfløyen skal bygges om til kunst- og håndverksarealer

Byggeprosjekt Haukeland skole

Haukeland skole har behov for tilleggsareal som skal gi skolen nok kapasitet og tjenlige spesialrom.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole er etter ombygging og nybygg blitt en ren barneskole. I tilknytning til skolen er det kommet en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Byggeprosjekt Rolland skole

Eksisterende Rolland skole skal rives og erstattes av ny og utvidet skole på eiendommen. Dagens skole har plass til 200 elever. Den nye skolen skal romme 350 elever.

Byggeprosjekt: Tveiterås skole

Den nye Tveiterås skole er ferdig og ble offisielt åpnet 1. september. Prosjektet har bestått av rivning av gammel skole og bygging av helt ny skole med uteområde.

Konseptutredning: Minde skole SFO og idrettshall

Etat for utbygging utvikler et prosjekt som omfatter SFO-bygget, samt tilbygg og idrettshall på Minde skole. Reguleringsplanen er sendt inn til behandling.