Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolebygg

Byggeprosjekt Storetveit skole

Storetveit ungdomsskole skal etter rehabilitering og nybygg romme 600 elever. I tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall.

Byggeprosjekt Slåtthaug skole

Nåværende Slåtthaug skole skal totalrehabiliteres og bygges ut. Normalkapasitet på 500 elever skal videreføres.

Byggeprosjekt Ortun svømmehall

Ortun skole har fått eit nytt svømmeanlegg med opplærings- og treningsbasseng. Delar av taket frå den gamle svømmehallen er blitt til møblar i den nye hallen.

Konseptutredning: Minde skole SFO og idrettshall

Etat for utbygging utvikler et prosjekt som omfatter SFO-bygget, samt tilbygg og idrettshall på Minde skole. Reguleringsplanen er sendt inn til behandling.

Byggeprosjekt Haukeland skole

Haukeland skole har behov for tilleggsareal både for å sikre skolen tilstrekkelig elevtallskapasitet og for å gi skolen tjenlige spesialrom.

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

Skolebyggene, Kronstad og Hunstad, er bygd sammen til Kronstad oppveksttun. Prosjektet har omfattet rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen får plass til 300 elever og barnehage med 80 plasser.

Byggeprosjekt Ytre Arna skule

Ytre Arna skule skal totalrehabiliterast og skal gi rom til 300 elevar. Planlegginga av arbeida er sett i gang og forventa byggestart er hausten 2025.

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskule

Garnes ungdomsskule skal rivast og erstattast med eit nybygg for 500 elevar med ei forsterka avdeling for 20 elevar. Idrettsbygget vert verande.

Byggeprosjekt: Tveiterås skole

Nåværende Tveiterås skole skal rives og bli erstattet av et nybygg. I byggeperioden holder skolen til i erstatningsskolen på Sydneshaugen.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.