Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen

«Sammen for kvalitet – læring» peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden.

Illustrasjonsbilde
 
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Sammen for kvalitet – læring. Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17 - 2019/20 ble vedtatt av bystyret i november 2016.

Planens innhold

Planen redegjør for faglige og pedagogiske målsettinger og satsingsområder. Den redegjør også for strategier og tiltak for å oppnå målene. Den tar også for seg læring og forutsetninger for læring.

«Sammen for kvalitet – læring» peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden. Utviklingsretningen er basert på analyser av tilstanden i bergensskolen og på de utfordringer som ligger foran oss. Valg av utviklingsretning har støtte i forskning.

Planen har fått navnet «Sammen for kvalitet – læring» for å signalisere videreføring av strategiene for utvikling i og av bergensskolen. Formålet med planen er å gi inspirasjon til skolenes kontinuerlige arbeid med elevenes læring og utvikling.

Viktige satsinger

Satsingsområdet for bergensskolen i perioden 2016–2020 er «Læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever». Satsingsområdet fokuserer spesielt på læringsprosessene, men innebærer også en videreføring av arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Det prioriterer utvikling av hele mennesket ut fra en bred kompetanseforståelse, og legger særlig vekt på utvikling av elevenes personlige læringskompetanse.

Vedlegg

Videre på internett