Dokken 2050 skal styre videre utvikling av Dokken

Bystyret har vedtatt "Dokken 2050 – overordnet strategi" og legger den til grunn for det videre transformasjonsarbeidet på Dokken. Det skal etableres et eget AS for utvikling av eiendommer.

Strategien legger opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand. Les mer om strategien i tidligere omtale fra byrådet

Oversiktsbilde Dokken
Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.
Bilde: Bildet er hentet fra saksutredning om AS

Ber om handlingsplan

I vedtaket stiller bystyret seg positiv til Akvariets planer om å flytte til Dokken sammen med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Bystyret ber byrådet komme tilbake med forslag til handlingsplan for oppfølging av strategien.

En bydel for alle

Bystyret vedtok innstillingen og innstillingens merknad.

I tillegg vedtok bystyret en ny merknad om at det både "skal bygges boliger som er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse og boliger med en sosial profil. Bystyret ber om at det vurderes ulike ordninger som sikrer at bydelen blir en bydel der mennesker fra ulike sosiale lag kan bo."

Les dokumentene i saken – Dokken 2050

Etablerer AS

Bystyret har også bestemt at et utviklingsselskap skal håndtere utvikling av de kommunale eiendommene på Dokken. Selskapet skal etableres som et AS. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken om utviklingsselskap for Dokken.

Les sakene fra bystyret 28. april

Gå til nettsiden for Dokken

Følg Dokken på