Gå tilbake til:
Du er her:
Det nye bystyret samlet for første gang bilde
KLARE FOR NY PERIODE: Bystyret 2019-2023.
Bilde: Nina Blågestad

Det nye bystyret samlet for første gang

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har hatt sitt første møte. Bystyret valgte Marte Mjøs Persen som ordfører og Rune Bakervik som varaordfører.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 30. oktober og startet klokken 16.00.

 

- Skal gjøre mitt aller, aller beste

Bystyret har valgt Marte Mjøs Persen som ordfører også for neste valgperiode 2019-2023.

- Tusen hjertelig takk for tilliten! Jeg lover at jeg skal gjøre mitt aller, aller beste for å fortsette å være en ordfører for alle som bor i byen vår og alle representantene i bystyret, også de som ikke har stemt på meg eller mitt parti, sa ordfører Marte Mjøs Persen (Ap).

Rune Bakervik (Ap) ble valgt som varaordfører, og overtar da etter Marita Moltu (PDK).

 

Direkte på web-TV

Du kan følge bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

 

Saker til behandling

Bystyret skal velge ordfører og varaordfører, bestemme styreform, struktur på bystyreutvalgene (nåværende komiteer) og flere saker som gjelder organsiering av bystyret for valgperioden 2019-2023. Se oversikt i forhåndsomtale eller gå direkte til politisk saksarkiv under dagens møte.

 

Vedtak og saksdokumenter

  • Har bestemt utvalgsstruktur for 2019-2023. Bystyret vedtok i sitt møte 23. oktober et nytt reglement for bystyreutvalgene. I den sammenheng ble det vedtatt å videreføre komiteinndelingen fra valgperioden 2015-2019, men med de nødvendige tilpasninger som følge av ny kommunelov. Det etableres 4 bystyreutvalg for valgperioden 2019-2023. Bystyret vedtok innstillingen.

 

Slik er partiene representert

Her er oversikt over sammensetningen av bystyret for perioden 2019 til 2023.

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Nyvalgt ordfører, Marte Mjøs Persen.
TAKKET: - Tusen hjertelig takk for tilliten! Jeg skal gjøre mitt aller, aller beste, sa Marte Mjøs Persen da hun ble gjenvalgt som ordfører for en ny periode.
Andrew M.S. Buller
Rune Bakervik mottar applaus etter å ba blitt valg som varaordfører.
OVERTAR ETTER MOLTU: Rune Bakervik mottok applaus etter å ba blitt valg som varaordfører.
Andrew M.S. Buller

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg