Vil videreføre prosjektet One Ocean Havbyen Bergen til 2030

Byrådet anbefaler at prosjektet videreføres for perioden 2025-2030.

I november 2021 vedtok bystyret å etablere Havbyen Bergen som et treårig prosjekt. Prosjektorganisasjonen var operativ i august 2022. Siden da har tilslutningen til prosjektet økt, fra 40 partnere i 2022 til nærmere 80 i 2024. 

Strategi mot 2030

One Ocean Havbyen Bergen sin nye strategi mot 2030 har som hovedformål å rekruttere talenter, entreprenører, bedrifter, kapital og ildsjeler til havnæringene for å skape nye løsninger for kommende generasjoner. Prosjektet blir delt inn i tre strategiske pilarer og det skal etableres en internasjonal komité. Ansvaret fordeles mellom Havforskningsinstituttet, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.

Bergen kommune vil ta ansvaret for å sette global agenda og øke forståelsen om havet blant politikere, næringsliv og befolkning og jobbe målrettet for at One Ocean Week blir vertskap for en global havkonferanse innen 2030. Bergen kommune tar også arbeidsgiveransvaret for prosjektledelsen i One Ocean Havbyen Bergen.

Byrådets vurdering 

Byrådet vurderer at One Ocean Havbyen Bergen er et viktig prosjekt som allerede har vist at det bidrar til at havhovedstaden Bergen, havregionen Vestland og havnasjonen Norge tar et globalt lederskap for en bærekraftig utvikling av havet. 

Byrådet vil arbeide for gode vilkår for maritim sektor og vil styrke havbyen Bergen, og anbefaler derfor at prosjektet videreføres for perioden 2025 til 2030.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 16. mai