1. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernvakten: 55361180 Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111 Her sender du bekymrin ...
 2. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  ...Lov om barnevern (barnevernsloven) - Lovdata ...
 3. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Hvis du ikke er fornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsyn ...
 4. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 5. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 6. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 7. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 8. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 9. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 10. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 11. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold > Om oss
  i kommunens samfunnsoppdrag er å stille opp for innbyggerne når de trenger det. Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold har et stort ansvar for å ivareta dette oppdraget. ...
 12. > Forside > Hva skjer > Tema > Sammen for de minste > Lære mer om hverandre
  Barnevernets oppgave er å beskytte barn mot omsorgssvikt og sikre trygghet og gode utviklin ...
 13. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 14. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 15. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen ...
 16. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Fosterhjem
  Tilsynspersonene skal også sørge for at barnets erfaringer og synspunkter formidles til barnevernet. ...
 17. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  tore omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. Ønsker du å søke avlastning? Les mer om avlastning. ...
 18. > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta ...
 19. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet har besluttet å legge frem Statusmelding for barnevernet i Bergen 2023 til behandling i bystyrets møte i juni. ...
 20. > Forside > Om kommunen > Avdelinger