1. Barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskelig, får hjelpen og omsorgen de tr ...
 2. Klage på barnevernstjenester

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Innbyggerrettigheter > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsyn ...
 3. Bekymringsmelding til barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  ...Lov om barnevern (barnevernsloven) - Lovdata ...
 4. Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 5. Barnevernvakten

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 6. Barneverntjenesten i Arna og Åsane

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 7. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 8. Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 9. Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 10. Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 11. Barnevernvakten

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Barnevernvakten > Om oss
  Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i k ...
 12. BBS Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 13. Sosial, barnevern og integrering

  > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta ...
 14. Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge og Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 15. Har iverksatt hastetiltak i barnevernet

  > Forside > Hva skjer
  Etter at byrådet ble kjent med innholdet i to tilsynssaker knyttet til barnevernet i Bergen kommunen, har byrådet iverksatt flere hastetiltak. ...
 16. Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  es som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene i Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet. ...
 17. Innfører ansattpakke til barnevernet i Bergen

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet innfører nå en tiltakspakke for å bedre rammene for de ansatte i barnevernet i Bergen. ...
 18. To forskningsomtaler om kompenserende tiltak i barnevernet

  > Forside > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.
 19. Bystyret følger opp barnevernsrapporten fra Fjeld-utvalget

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering. ...
 20. Barnevernsreformen - presentasjoner etter seminar for utvalg

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  arrangert seminar for Utvalg for helse og sosial og Utvalg for barnehage, skole og idrett. Tema var barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen. ...