1. Barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskelig, får hjelpen og omsorgen de trenger ...
 2. Klage på barnevernstjenester

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Innbyggerrettigheter > Pasientrettigheter
  Dersom du er misfornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det ...
 3. Bekymringsmelding til barnevernet

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor: Arna og Åsane Bergenhus og ...
 4. Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og -tilsyn

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 5. Barnevernvakten

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 6. Barneverntjenesten i Arna og Åsane

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 7. Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 8. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 9. Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 10. Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 11. Barnevernvakten

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Barnevernvakten > Om oss
  Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i krise ...
 12. BBS Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 13. Bergens nye barnevern

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie > Om oss
  mål for barnevernet.​ ...
 14. Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

  > Forside > Politikk > Bystyret > Kontrollutvalget
  Det er flere utfordringer i barneverntjenesten som må følges opp for å sikre samsvar med lovkrav og ...
 15. Bergens digitale barnevern

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie > Om oss
  Innføringsprosjektet “Bergens Digitale Barnevern” skal sørge for mottak og innføring av leveranser ...
 16. Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge og Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 17. Sosial, barnevern og integrering

  > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ...
 18. Har iverksatt hastetiltak i barnevernet

  > Forside > Hva skjer
  Etter at byrådet ble kjent med innholdet i to tilsynssaker knyttet til barnevernet i Bergen ...
 19. Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet. ...
 20. Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet. ...