1. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernvakten: 55361180 Alarmtelefon for barn og unge: Tlf 116 111 Her sender du bekymrin ...
 2. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  ...Lov om barnevern (barnevernsloven) - Lovdata ...
 3. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Hvis du ikke er fornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsyn ...
 4. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 5. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 6. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 7. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 8. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 9. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 10. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 11. > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta ...
 12. > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 13. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Barnevern
  Barnevernet mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen ...
 14. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering. ...
 15. > Forside > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.
 16. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet legger Handlingsplan for barnevernet på offentlig høring. ...
 17. > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Fra 1. januar 2023 trer Tommy Johansen av som kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester. ...
 18. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  us/Årstad: 40 80 89 14Åsane/Arna: 40 80 73 01 Ung Arena: 40 81 34 35 / Chat Helsestasjon for ungdom Barnevernet Barnevernstjenesten i Arna og Åsane Barnevernstjenesten i Ber ...
 19. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  ...Lover Lov om barnevern (barnevernsloven) Sosialtjenesteloven ...
 20. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Vold og overgrep
  er annen form, setter vi i gang umiddelbare tiltak, som inkluderer melding til videre til politi og barnevern eller barnevernvakt. Utekontakten samarbeider blant annet med NAV kommun ...