1. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold > Om oss
  i kommunens samfunnsoppdrag er å stille opp for innbyggerne når de trenger det. Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold har et stort ansvar for å ivareta dette oppdraget. ...
 2. > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta ...
 3. > Forside > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Aktuell forskning > Forskningsomtaler
  To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.
 4. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering. ...
 5. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet legger Handlingsplan for barnevernet på offentlig høring. ...
 6. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Etat for barn og familie > Om oss
  Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester, barneverntjenesten for enslige min ...
 7. > Forside > Politikk > Byrådet > Byråder
  Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold ...
 8. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyreutvalgene > Utvalg for helse og sosial
  Utvalget har ansvar for kommunens helse- og sosialpolitikk, mellom annet områdene barneverntjeneste, eldre, utviklingshemmede, psykisk syke og rusmisbrukere. ...
 9. > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  nal meldingsportal og mistenker at kommunen ikke har mottatt denne, oppfordres til å ta kontakt med barneverntjenesten. ...
 10. > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Kommunetorget
  lasser, test av nødvarsel til mobiltelefoner, høring om målform i grunnskolen og om handlingsplan i barnevernet. ...
 11. > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Bergen kommune har fått kontakt med melder av en av de 21 slettede bekymringsmeldingene til barnevernet. Den eller de barna det gjelder er blitt fulgt opp av relevant tjeneste. ...
 12. > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  erte onsdag om håndtering av den landsomfattende systemsvikten med meldinger som aldri kom frem til barnevernet. - Vi oppfordrer våre tjenester om å melde på nytt. ...
 13. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker
  Av aktuelle saker er evaluering av Byarkitekten, regulering av Paradis Hage og handlingsplan for barnevernet. ...
 14. > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Belén Birkenes (52) er ansatt som kommunaldirektør på Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester (BBS). ...
 15. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker
  tuelle saker er Slettebakken idrettsby, prinsippsak om lokalisering på Dokken, status for helse- og barneverntjenester samt handlingsplan mot støy. ...
 16. > Forside > Politikk > Bystyret > Kontrollutvalget > Revisjonsrapporter
  Disse omhandler tjenestene i sykehjemmene, barneverntjenesten og boligetaten. ...
 17. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker
  Aktuelle saker er ansettelse av ny kommunaldirektør i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester og oppstart av arbeid med arkivplan for perioden 2024-2033. ...
 18. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker
  Byrådet vil starte arbeidet med ny handlingsplan for barnevernet og handlingsplan for tjenester til barn og unge, og foreslår ny tilskuddsordnin ...
 19. > Forside > Hva skjer > Tema > Områdesatsing > Siste nytt
  Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester og Høgskolen på Vestlandet samarbeider om forskning på fakto ...
 20. > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for barnevern, sosiale tjenester og mangfold
  r en felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen for perioden 2016–2026. ...