1. Barnevernvakten

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Barnevernvakten > Om oss
  Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i krise ...
 2. Bergens nye barnevern

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie > Om oss
  mål for barnevernet.​ ...
 3. Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

  > Forside > Politikk > Bystyret > Kontrollutvalget
  Det er flere utfordringer i barneverntjenesten som må følges opp for å sikre samsvar med lovkrav og ...
 4. Bergens digitale barnevern

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie > Om oss
  Innføringsprosjektet “Bergens Digitale Barnevern” skal sørge for mottak og innføring av leveranser ...
 5. Sosial, barnevern og integrering

  > Forside > Ledige stillinger > Hvorfor kommunen? > Jobbmuligheter
  Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ...
 6. Har iverksatt hastetiltak i barnevernet

  > Forside > Hva skjer
  Etter at byrådet ble kjent med innholdet i to tilsynssaker knyttet til barnevernet i Bergen ...
 7. Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet. ...
 8. Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet. ...
 9. Innfører ansattpakke til barnevernet i Bergen

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet innfører nå en tiltakspakke for å bedre rammene for de ansatte i barnevernet i Bergen. ...
 10. Statusrapport for helse- og barneverntjenester 2021

  > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet legger frem rapport om status og utvikling i helse- og barneverntjenestene i Etat for barn ...
 11. To forskningsomtaler om kompenserende tiltak i barnevernet

  > Forside > Hva skjer > Tema > Kunnskapskommunen > Hva skjer?
  To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.
 12. Bystyret følger opp barnevernsrapporten fra Fjeld-utvalget

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  barnevernssaker i Bergen kommune orientering. ...
 13. Barnevernsreformen - presentasjoner etter seminar for utvalg

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  , skole og idrett. Tema var barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen. ...
 14. Felles mottak for bekymringsmeldinger til barnevernet er opprettet

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  bekymringsmeldinger. Mottaket er etablert ved barneverntjenesten i Fyllingsdalen/Laksevåg og er lokalisert til Oasen. ...
 15. Høring om barneverntjenesten 24. august fra klokken 09.00

  > Forside > Hva skjer > Samfunn
  Det blir gjennomført en høring om barneverntjenesten 24. august fra klokken 09.00. ...
 16. Orientering fra barnevernsutvalget i utvalg for helse og sosial

  > Forside > Politikk > Bystyret > For folkevalgte > Aktiviteter og opplæring > Utvalg for helse og sosial
  Rune Fjeld som leder arbeidet med å granske 10 barnevernsaker i Bergen kommune, orienterte helse ...
 17. Gi innspill til Handlingsplan for barnevernet - frist 30. juni

  > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  legger Handlingsplan for barnevernet på offentlig høring. ...
 18. Kommunaldirektør for barnevern og sosiale tjenester går over i ny stilling

  > Forside > Hva skjer > Helse, omsorg og inkludering
  Fra 1. januar 2023 trer Tommy Johansen av som kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnevern og ...
 19. Høring om barneverntjenesten i utvalg for helse og sosial, 24. august 2022

  > Forside > Politikk > Bystyret > For folkevalgte > Aktiviteter og opplæring > Utvalg for helse og sosial
  funn fra Deloitte sin forvaltningsrevisjon om Barnevernstjenesten i Bergen. ...
 20. Om oss

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Etat for barn og familie > Om oss
  Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester ...