Charlotte Spurkeland (H)

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold

Spurkeland har vært medlem av Bergen bystyre fra 2010, senest som medlem i komite for miljø og byutvikling. Spurkeland var 1. vara til Stortinget for Hordaland Høyre i stortingsperioden 2013-2017 og 2021-2025. Hun har vært aktiv i bypolitikken, både som bystyremedlem, som gruppesekretær for Høyres bystyregruppe og som konstituert byråd for barnehage og skole i Bergen i slutten av 2014. 

Portrettbilde
Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland
Bilde: Nina Blågestad

Spurkeland var ansatt som gruppesekretær for Høyres bystyregruppe fra 2010 til 2015, deretter som fylkessekretær i Hordaland Høyre. Spurkeland har også en fortid som formann i Bergens Unge Høyre og leder i Høyres studenter.

Fra 2017 til 2020 var Spurkeland daglig leder i Kultur Vest.

Viktige ansvarsområder

Som byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold får Spurkeland i følge Klosterhagen-erklæringen som er byrådets politiske plattform, dette som viktige ansvarsområder:

  • Barnevern
  • Psykisk helse og rus
  • Sosialboliger
  • Bosetting av flyktninger
  • Mangfold
  • Nav

Kontaktinformasjon

Pressebilder