bystyresalen
DIREKTE PÅ WEB-TV: Dette var det siste møtet for bystyret for perioden 2019-2023. Du kan se møtet på web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Se sakene fra bystyret og sendingen i opptak fra 18. oktober

18. oktober var det siste bystyremøtet for perioden 2019-2023. Du kan se møtet på web-TV. Av aktuelle saker er evaluering av Byarkitekten, regulering av Paradis Hage og handlingsplan for barnevernet.

Onsdag 18. oktober klokken 12.00 startet Bergen bystyres siste møte for perioden.  Her finner du kjøreplan for møtet. Det første møtet for det nyvalgte bystyret er 25. oktober klokken 16.00. 

Møtet startet med at byrådsleder Rune Bakervik informerte om at han går av som byrådsleder
 

Se bystyret på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV. Sendingen er nå tilgjengelig i opptak. 

På sakskartet:

For detaljer om hva bystyret vedtok i den enkelte saken, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Kultur og idrett

Bymiljø

illustrasjon av nybygg på Paradis
PARADIS HAGE: Bystyret skal ta stilling til reguleringsplan som tilrettelegger for 75 boenheter, forretning, kontor og tjenesteyting i krysset mellom Statsminister Michelsens veg og Storetveitvegen i Fana. Her er illustrasjon av den foreslåtte bebyggelse sett fra vest.
Bilde: Bilde: Opus AS/Paradis Hage AS

Helse og omsorg

gutt og jente
BARN OG FAMILIER: Bystyret skal vedta en strategi og to handlingsplaner rettet mot barn og unge. Planene innebærer blant annet at kommunen må dreie innsatsen fra inngripende og kostnadskrevende tiltak, mot tidligere og mer forebyggende hjelp fra grunntjenestene.
Bilde: Nina Blågestad

Barnehage og skole

Økonomi og administrasjon

bilde fra bystyremøte
NYTT REGLEMENT: Bystyret skal vedta nytt reglement for bystyret og utvalgene neste periode. Innstillingen foreslår blant annet at bystyrets møter som hovedregel skal starte klokken 09.00, og avsluttes normalt senest klokken 18.00.
Bilde: Andrew M. S. Buller


Videre på internett

 

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.