Ansatte fra Utekontakten i Bergen kommune utenfor hovedbiblioteket i Bergen sentrum.
FOREBYGGING: Utekontakten i Bergen kommune er en viktig tjeneste for tidleg kontakt med barn og unge som kan være i en utfordrende situasjon.
Bilde: Kristin Hauge

Gi innspill til Handlingsplan for barnevernet - frist 30. juni

Barn og familier i Bergen skal møte tjenester som er i stand til å gi dem hjelp som virker. Byrådet legger Handlingsplan for barnevernet på offentlig høring.

Annonseringsdato: 1. juni 2023
Frist for innspill: 30. juni 2023

Handlingsplan for barnevernet  tar utgangspunkt i byrådets beslutning i byrådssak 1016/23 om oppstart av et tredelt planarbeid den 26. januar 2023. Oppstartsaken omfattet også Strategi for oppvekst  og "Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier". Disse to planene har også høringsfrist 30. juni.

Strategien og handlingsplanene svarer på kravet i Lov om barnevern og barnevernsreformen om at kommunen skal utarbeide en forebyggende plan for atferdsvansker og omsorgssvikt. Forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt krever en bred kunnskapsbasert og tverrfaglig innsats, der det meste av innsatsen må foregå utenfor barnevernet.

Høringsutkast for Handlingsplan for barnevernet finner du her.

Saksdokumentet finner du her

Send innspill

Send ditt innspill i eget høringsskjema her (krever pålogging via ID-Porten). 

Det er utarbeidet et eget innspillskjema med fem spørsmål/tema som vi oppfordrer benyttes til å gi høringsinnspill. Skjemaet kan lastes ned her: 

Deretter kan ferdig utfylt skjema lastes opp og sendes inn via høringsskjemaet.  Fristen for å sende inn innspill er 30. juni 2023.

Tiltak for fremtiden

Tiltakene i handlingsplanen omhandler kompetanseutvikling, styrking av tiltaksapparatet, styrket samarbeid, lokal forankring, økt tilgjengelighet, medvirkning og rettssikkerhet.  

Sammen med det pågående forbedringsarbeidet i Etat for barn og familie (EBF), skal tiltakene i handlingsplanen legge til rette for at barnevernet i Bergen omstiller seg i tråd med nasjonale føringer. Dette handler om at barnevernet må ha ressurser, rammer og tilgang på virksomme hjelpetiltak. Fremtidens barnevern ser annerledes ut enn i dag. Tiltakene i handlingsplan for barnevernet må derfor følges opp, justeres og videreutvikles i tråd med ny kunnskap og føringene en kan forutse kommer. 

En overordnet og sektorovergripende strategi for oppvekst skal legge til rette for at vi kan komme oss fra dagens praksis til morgendagens ønskete situasjon i fellesskap, slik det er beskrevet i oppvekstreformen (se Figur 1 nedenfor).

Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Bilde: Grafikk: Bergen kommune

Denne dreiningen og spesifiserte innsatsen er hele kommunens utfordring og ansvar. Handlingsplan for barnevernet,  strategien og handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier favner om alle sektorer som jobber med, og for, barn og unge.

Tillit til barnevernet

– Vi jobber for et barnevern som innbyggerne har høy tillit til. Det skal denne handlingsplanen bidra til, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen.

- Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at vi møter både nasjonale og internasjonale kvalitetsmål. Barn og deres familier skal møte en trygg tjeneste som gir dem hjelp som virker, sier byråden.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les alle sakene fra byrådet 1. juni.