Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Tjenester

Frisklivssentralen

Vi tilbyr ulike kurs både digitalt og med fysisk oppmøte. For nærmere informasjon for oppstart, påmelding og annen praktisk informasjon på hvert enkelt kurs finner du her.

Seksjon for kommuneleger

Kommuneoverlegen har ansvar for helsefaglig rådgivning med vekt på folkehelse, forebyggende helsearbeid, helseovervåkning, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern drifter målestasjoner og fører tilsyn med en rekke virksomheter. Her finner du informasjon om helsevern i barnehager, skoler, i miljøet og i virksomheter.