RSS

Prosjekt

Ung på sosiale medier

For mange føles det å skrolle like normalt som å pusse tennene. Man skulle tro at vi elsket sosiale medier, likevel fokuseres det mye på mulige negative sider.

Sammen for de minste

Innovajonsprosjektet "Sammen for de minste" skal utvikle ein digital opplæringsmodul for å auke felles kunnskap om barnesyn, barn sine rettar og barns psykiske helse i oppveksttenestene.

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Bergen kommune ledet i perioden 2019-2022 et innovativt prosjekt om ungdom og sosiale medier! Prosjektet laget et undervisningsopplegg for å øke refleksjon og bevissthet rundt livet på sosiale medier