Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekt

Helsefremmande barnehagar

Bergen kommune planlegg eit nytt utviklingsprosjekt for å fremje psykisk helse i barnehagen. Prosjektet blir ein del av det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunane og startar opp i 2021.

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Bergen kommune leder et innovativt prosjekt om ungdom og sosiale medier! Prosjektet er en del av det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene.

FolkeKommune

Forskningsrådets program HELSEVEL har bevilget støtte til Bergen kommune for prosjektet FolkeKommune. Prosjektet skal både utvikle nye måter å bruke helsedata på, videreutvikle arbeidet med å redusere personvernrisiko ved tilgang til data, utforme nye folkehelseindikatorer og undersøke hvordan kommunene tar i bruk ny kunnskap om folkehelse.

(02.09.2019)

Forprosjekt: FolkeKommune

Folkekommune er et innovasjonsprosjekt som skal skape et felles system for utveksling av helseopplysninger. Prosjektet ble tildelt midler fra Norges forskningsråd til et forprosjekt høsten 2017.

(26.04.2018)