RSS

Prosjekt

Ung på sosiale medier

For mange føles det å skrolle like normalt som å pusse tennene. Man skulle tro at vi elsket sosiale medier, likevel fokuseres det mye på mulige negative sider.

Sammen for de minste

Innovajonsprosjektet "Sammen for de minste" skal utvikle ein digital opplæringsmodul for å auke felles kunnskap om barnesyn, barn sine rettar og barns psykiske helse i oppveksttenestene.