Gå tilbake til:
Du er her:

Arrangementer

Velkommen til konferanse om folkehelse i Bergen!

Hvordan har folkehelsearbeidet satt sitt preg på byen Bergen? Hvordan skal vi møte fremtidens folkehelseutfordringer? 12. desember inviterer vi til en engasjerende konferanse om folkehelse i Bergen!

Folkehelsens fortid og fremtid i Bergen

Rundt 150 personer møtte opp den 12. desember for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer i Bergen.

Folkehelse til frokost - Levekår og sosiale helseforskjeller i Bergen

Folkehelse til frokost er en serie frokostmøter om folkehelse i Bergen kommune. 17. oktober er temaet levekår og sosiale helseforskjeller.

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Stort engasjement rundt ny seniorplan!

Mandag 17. september var det fullt hus på Litteraturhuset i forbindelse med folkemøte om ny Seniorplan for Bergen kommune.

Velkommen til folkemøte om ny seniorplan!

Hvordan kan vi i Bergen få fremtidens eldrepolitikk til å også handle om inkluderende arbeidsliv, frivillighet, boligbygging, transport, og tilrettelegging for en sosial og aktiv alderdom?