RSS

Forebyggende tjenester

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et tverrfaglig kompetansesenter i helsefremmende og forebyggende arbeid, med målsetning om å fremme livskvalitet, deltakelse, helse og mestring til deg som bor i Bergen kommune.

Miljørettet helseverns temaside

Velkommen til Miljørettet helsevern. Vi drifter målestasjoner og fører tilsyn med en rekke virksomheter. Her finner du informasjon om helsevern i barnehager, skoler, i miljøet og i virksomheter.