RSS

Folkehelsenettverk

Folkehelse - Kontaktpersoner

Byrådsavdeling for helse og omsorg har hovedansvaret for å koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Det er også etablert et nettverk av folkehelsekontakter fra alle byrådsavdelingene.

Organisering av folkehelsearbeidet

Folkehelsenettverket har ansvar for å ivareta folkehelsearbeidet på tvers av byrådsavdelingene. De har en sterk og viktig stemme når folkehelseplanen skal rulleres denne høsten.