RSS

Statistikk og rapporter

Folkehelseundersøkelsen 2022 - Vestland

Våren 2022 gjennomførte Vestland fylkeskommune sammen med Folkehelseinstituttet en folkehelseundersøkelse i alle kommunene i Vestland. Nå er resultatene klare!

Folkehelseoversikt for Bergen - Rapporter

Bergen kommune har siden 2008 utarbeidet rapporter som kartlegger innbyggernes levekår og helse. Den siste rapporten ble offentliggjort i november 2019. Her finner du alle rapportene samlet.

Folkehelseoversikt for Bergen - Statistikkløsning

Utforsk nærmere statistikken fra folkehelseoversikten for Bergen kommune. Her finner du flere årganger og bakgrunnsvariabler enn i den skriftlige rapporten.