Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Statistikk og rapporter

Folkehelseundersøkelsen 2022 - Vestland

Våren 2022 gjennomførte Vestland fylkeskommune sammen med Folkehelseinstituttet en folkehelseundersøkelse i alle kommunene i Vestland. Nå er resultatene klare!

Barnefamiliepanelet

Barnefamiliepanelet er en undersøkelse om hvilke fritidsaktiviteter familiene i Bergen deltar i. Du kan se resultatene i en interaktiv kartløsning og i rapporter.

Folkehelseoversikt for Bergen - Rapporter

Bergen kommune har siden 2008 utarbeidet rapporter som kartlegger innbyggernes levekår og helse. Den siste rapporten ble offentliggjort i november 2019. Her finner du alle rapportene samlet.

Folkehelseoversikt for Bergen - Statistikkløsning

Utforsk nærmere statistikken fra folkehelseoversikten for Bergen kommune. Her finner du flere årganger og bakgrunnsvariabler enn i den skriftlige rapporten.

Folkehelseoversikt for Bergen - kartportal

Kartportalen inneholder alle kart som ble produsert under arbeidet med rapporten Folkehelseoversikt – levekår og helse i Bergen 2019. Søk på din adresse og se funnene for din levekårssone.