Forstørrelsesglass, grafer, tabeller og statistikkillustrasjoner
Folkehelseoversikten
Bilde: Bildet er generert av AI

Folkehelseoversikten Bergen kommune 2023

Folkehelseloven gir kommunen i oppgave å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten lages hvert fjerde år.

Folkehelseoversikten i Bergen 2023

Dette er femte gang Bergen lager Folkehelseoversikten som tidligere ble kalt Levekårsrapporten. Hensikten med oversikten er å identifisere viktige folkehelseutfordringer i kommunen og å vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller. 

Bergen kommune jobber systematisk for å videreutvikle og forbedre kunnskapsgrunnlaget om befolkningen helsetilstand. Folkehelseoversikten 2023 har flere forbedringer siden sist, og er nå blitt heldigital. Det har gitt oss muligheten til å ta inn et rikere datautvalg og gi grundigere beskrivelser og vurderinger av indikatorene.