RSS

FOLKEHELSEOVERSIKTEN: Bergenserne har det bra, men her er våre utfordringer

Kommunen har laget ny folkehelseoversikt for Bergen. Sjekk hvordan levekårene er der du bor.

Bedre bruk av helsestatistikk for barn og unge

Bergen kommune og Kunnskapskommunen har gjennom prosjektet FolkeKommune etablert en metodikk for hvordan kommuner kan bruke helsestatistikk til å utvikle målrettede tjenester til barn og unge.

Legger frem folkehelsestrategi etter høring

Folkehelse skal bidra til mindre helseforskjeller i Bergen.

Store og vedvarende helseforskjeller i Norge

Norge har store og vedvarende forskjeller i helse. Dette kommer frem i en ny rapport som Helse- og omsorgsdepartementet har fått utarbeidet.

Ny folkehelseprofil og oppvekstprofil for Bergen og bydeler 2023

Årets folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for Bergen er nå lansert. Profilene er en viktig del av kommunens oversikt over befolkningens helse og livskvalitet og påvirkningsfaktorer for dette.