Gå tilbake til:
Du er her:

Folkehelseprofiler for Bergen og bydelene 2021

Nå kan du finne folkehelseprofiler for Bergen og alle bydelene hos Folkehelseinstituttet. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

Kunnskapsoppsummering om ungdom og sosiale medier

Forprosjektet til Helsefremmende miljø på sosiale medier har resultert i en vitenskapelig artikkel som oppsummerer forskning på sammenhengen mellom aktivitet på sosiale medier og psykisk helse.

Bli med å gjere nærmiljøet ditt tryggare

Trafikksikringsplan for Bergen skal oppdaterast, og vi ber innbyggarar om å bidra med innspel til punkt eller strekningar i byen dei opplever som utrygge.

Kom og tren med Finn & co!

Vi inviterer til enkel styrke- og kondisjonstrening i Nygårdsparken.

Koronavirus

Om smitte, forebygging og råd til spesielle yrkesgrupper og frivillig sektor. Oppdatert med nye råd og restriksjoner for befolkningen.

Folkehelsens fortid og fremtid i Bergen

Rundt 150 personer møtte opp den 12. desember for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer i Bergen.

Sjekk folkehelsen i ditt nærområde

Ny folkehelseoversikt for Bergen ble lagt frem 26. november.

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.