Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til konferanse om folkehelse i Bergen!

Hvordan har folkehelsearbeidet satt sitt preg på byen Bergen? Hvordan skal vi møte fremtidens folkehelseutfordringer? 12. desember inviterer vi til en engasjerende konferanse om folkehelse i Bergen!

Ja, vi har sosiale helseforskjeller i Bergen

Det var fullt hus da Bergen kommune igjen inviterte til frokostmøtet Folkehelse til frokost. Denne gangen med temaet sosiale helseforskjeller.

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.