Gå tilbake til:
Du er her:

Kunnskapsoppsummering om ungdom og sosiale medier

Forprosjektet til Helsefremmende miljø på sosiale medier har resultert i en vitenskapelig artikkel som oppsummerer forskning på sammenhengen mellom aktivitet på sosiale medier og psykisk helse.

Bli med å gjere nærmiljøet ditt tryggare

Trafikksikringsplan for Bergen skal oppdaterast, og vi ber innbyggarar om å bidra med innspel til punkt eller strekningar i byen dei opplever som utrygge.

Kom og tren med Finn & co!

Vi inviterer til enkel styrke- og kondisjonstrening i Nygårdsparken.

Koronavirus

Om smitte, forebygging og råd til spesielle yrkesgrupper og frivillig sektor. Oppdatert med nye råd og restriksjoner for befolkningen.

Folkehelsens fortid og fremtid i Bergen

Rundt 150 personer møtte opp den 12. desember for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer i Bergen.

Sjekk folkehelsen i ditt nærområde

Ny folkehelseoversikt for Bergen ble lagt frem 26. november.

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.