Gå tilbake til:
Du er her:

Kom og tren med Finn & co!

Vi inviterer til enkel styrke- og kondisjonstrening i Nygårdsparken.

5 råd som hjelper deg å ha det bra i ny hverdag

Se kommunens psykologer og folkehelserådgivere sine råd for god psykisk og fysisk helse.

Koronavirus

Om smitte, forebygging og råd til spesielle yrkesgrupper og frivillig sektor. Oppdatert med nye råd og restriksjoner for befolkningen.

Folkehelsens fortid og fremtid i Bergen

Rundt 150 personer møtte opp den 12. desember for å bli inspirert og lære mer om fortidens, nåtidens og fremtidens folkehelseutfordringer i Bergen.

Sjekk folkehelsen i ditt nærområde

Ny folkehelseoversikt for Bergen ble lagt frem 26. november.

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Ja, vi har sosiale helseforskjeller i Bergen

Det var fullt hus da Bergen kommune igjen inviterte til frokostmøtet Folkehelse til frokost. Denne gangen med temaet sosiale helseforskjeller.

Kommunens ansvar for folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.