RSS

Folkehelsearbeid i Bergen

Kommunens ansvar

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.

Les våre jevnlige nyhetsbrev!

Vil du holde deg oppdatert om alt som skjer på folkehelse-området? Da kan du melde deg på et nyhetsbrev om folkehelsearbeid i Bergen kommune

Folkehelseplan

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 Aktiv by – Friske Bergensere er Bergen kommune sin felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen.

Organisering av folkehelsearbeidet

Folkehelsenettverket har ansvar for å ivareta folkehelsearbeidet på tvers av byrådsavdelingene. De har en sterk og viktig stemme når folkehelseplanen skal rulleres denne høsten.

Program for folkehelsearbeid 2017 - 2027

Program for folkehelsearbeid er ei tiårig nasjonal satsing for å utvikle kommunane sitt arbeid med å fremje helse og livskvalitet blant barn og unge frå 0 til 24 år.