Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt Folkehelse

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har hovedansvaret for å koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Det er også etablert et nettverk av folkehelsekontakter fra alle byrådsavdelingene.

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet

 

Trond Egil Hansen
Seksjonssjef
Telefon: 901 76 141           
Epost: TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.no            

Margrethe Moss-Iversen Lundegård
Folkehelserådgiver
Telefon: 408 19 078            
Epost:margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

Finn Markussen
Kommuneoverlege
Telefon: 55 56 52 10
Epost: finn.markussen@bergen.kommune.no

Folkehelsekontakter i byrådsavdelingene

Byrådsleders avdeling

Pål Bjørseth
Rådgiver, stab
Telefon: 55 56 63 51
Epost: pal.bjorseth@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig

Marit Sagen Grung
Ruskoordinator
Telefon: 55 56 61 93
Epost: maritsagen.grung@bergen.kommune.no

Mary Alise Økland
Programleder Områdesatsingen
Telefon: 55 56 66 33
Epost: mary.okland@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Geir Knutsen
Planlegger, Seksjon for strategi og utredning
Telefon: 55 56 74 84
Epost: geir.knutsen@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Sølvi Litleskare
Spesialådgiver, fagavdeling for kunst og kulturutvikling
Telefon: 55 56 99 55
Epost: solvi.litleskare@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Marit Sørstrøm
Seksjonsleder, stab
Telefon: 55 56 65 30
Epost: marit.sorstrom@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Kristopher Ivan Straus
Rådgiver
Telefon: 55 56 74 70
Epost: kristopher.straus@bergen.kommune.no