Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt Folkehelse

Byrådsavdeling for helse og omsorg har hovedansvaret for å koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Det er også etablert et nettverk av folkehelsekontakter fra alle byrådsavdelingene.

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Eirik Vestrheim
Seksjonssjef, seksjon for plan og utvikling
Telefon: 990 18 532           
Epost: mailto:eirik.vestrheiml@bergen.kommune.no            

Margrethe Moss-Iversen Lundegård
Folkehelserådgiver, seksjon for plan og utvikling
Telefon: 408 19 078
Epost: mailto:margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

Trond Egil Hansen
Kommuneoverlege
Telefon: 901 76 141           
Epost:  mailto:TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.no

Folkehelsekontakter i byrådsavdelingene

Byrådsleders avdeling

Pål Bjørseth
Rådgiver, stab
Telefon: 55 56 63 51
Epost: pal.bjorseth@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Karoline Heggøy
Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen
Telefon: 408 19 927
Epost: Karoline.Heggoy@bergen.kommune.no

Finn Markussen
Ass. kommuneoverlege, seksjon for kommuneleger
Telefon: 976 85 525
Epost: Finn.Markussen@bergen.kommune.no

Michelle Hansen
Ass. kommuneoverlege, seksjon for kommuneleger
Telefon: 408 09 798
Epost: Finn.michelle.hansen2@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for barnevern og sosial

Randi Træland Hella
Rådgiver i seksjon for velferd og prosjektleder i Program for folkehelsearbeid
Telefon: 55 56 61 93
Epost: randi.hella@bergen.kommune.no

Mary Alise Økland
Programleder Områdesatsingen
Telefon: 55 56 66 33
Epost: mary.okland@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Geir Knutsen
Planlegger, Seksjon for strategi, utvikling og utredning 
Telefon: 55 56 74 84
Epost: Geir.Knutsen@bergen.kommune.no

Grete Birkelid
Rådgiver idrettsanlegg, Seksjon for strategi, utvikling og utredning
Telefon: 408 13 624
Epost: Grete.Birkelid@bergen.kommune.no

Maria Smith
Rådgiver, Seksjon for strategi, utvikling og utredning
Telefon: 
Epost: Maria.Smith@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering

Stine Emilie Konradsen
Rådgiver frivillighet, Seksjon for kunst og kulturutvikling
Telefon: 408 15 516
Epost: Stine.Konradsen@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Siw-Andrea Heggheim
Rådgiver seksjon for organisasjon og virksomhetsstyring
Telefon: 980 24 357
Epost: Siw-Andrea.Heggheim@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Kristopher Ivan Straus
Rådgiver
Telefon: 55 56 74 70
Epost: kristopher.straus@bergen.kommune.no