Kontakt Folkehelse

Byrådsavdeling for helse og omsorg har hovedansvaret for å koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Det er også etablert et nettverk av folkehelsekontakter fra alle byrådsavdelingene.

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Eirik Vestrheim
Seksjonssjef, seksjon for plan og utvikling
Telefon: 997 72 396           
Epost: mailto:eirik.vestrheim@bergen.kommune.no            

Margrethe Moss-Iversen Lundegård
Folkehelserådgiver, seksjon for plan og utvikling
Telefon: 928 63 976
Epost: mailto:margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

Trond Egil Hansen
Kommuneoverlege      
Epost:  mailto:TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.no

Folkehelsekontakter i byrådsavdelingene

Byrådsleders avdeling

Pål Bjørseth
Rådgiver, stab
Telefon: 55 56 63 51
Epost: pal.bjorseth@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Karoline Heggøy
Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen
Telefon: 408 19 927
Epost: Karoline.Heggoy@bergen.kommune.no

Finn Markussen
Ass. kommuneoverlege, seksjon for kommuneleger
Telefon: 976 85 525
Epost: Finn.Markussen@bergen.kommune.no

Mette Christophersen Tollånes
Ass. kommuneoverlege, seksjon for kommuneleger
Telefon: 408 14 845
Epost: Mette.Tollanes@bergen.kommune.no 

Byrådsavdeling for barnevern, sosial og mangfold

Ragnhild Olsen
Rådgiver , seksjon for velferd
Telefon: 988 10 060
Epost: ragnhild.olsen@bergen.kommune.no

Cecilie Krohn
Programleder Områdesatsingen
Telefon: 958 10 136
Epost: Cecilie.Krohn@bergen.kommune.no 

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Frode Karlsen
Rådgiver Seksjon for strategi, utvikling og utredning - SUU avdeling idrett
Telefon: 950 82 258
Epost: Frode.Karlsen@bergen.kommune.no 

Maria Smith
Rådgiver, Seksjon for strategi, utvikling og utredning
Telefon: 40819080
Epost: Maria.Smith@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Stine Emilie Konradsen
Rådgiver frivillighet, Seksjon for kunst og kulturutvikling
Telefon: 408 15 516
Epost: Stine.Konradsen@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for byutvikling

Tale Halsør
Rådgiver
Telefon: 408 18 123
Epost: Tale.Halsor@bergen.kommune.no 

Byrådsavdeling for finans

Kristopher Ivan Straus
Rådgiver
Telefon: 55 56 74 70
Epost: kristopher.straus@bergen.kommune.no