Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefaler AS på Dokken

En ekstern utredning anbefaler kommunalt aksjeselskap som selskapsmodell for utvikling av kommunale eiendommer på Dokken.

Bystyret har bestilt sak om etablering av de kommunale eiendommene på Dokken. Den eksterne utredningen skal benyttes som et kunnskapsgrunnlag for den politiske saken som skal fremmes for bystyret i april 2021. 

 Som en del av prosjektet «Utrede og forberede oppstart av utviklingsselskap» (Utviklingsprogram for Dokken), har advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig fått i oppdrag av Bergen kommune å levere en ekstern juridisk utredning og anbefaling vedrørende best egnet og hensiktsmessig selskapsmodell for utvikling og transformasjon av Dokken. Utredningen og hele anbefalingen kan du lese i rapporten under.

 Den eksterne utredningen ble presentert av Simonsen Vogt Wiig i et internt seminar for kommunen den 26.10.20.  

 Anbefaler struktur bygget på aksjeselskapsmodellen 

Av utredningen fremgår det at Simonsen Vogt Wiig anbefaler kommunen å etablere en struktur som bygger på aksjeselskapsmodellen: 

  • Et AS som er heleid av kommunen som morselskap 
  • Egne datterselskaper som går inn som eiere av enkelteiendommer 
  • Eventuelle samarbeidsprosjekter kan gjennomføres i datterselskaper der kommunens eierskap blir lavere enn 100%. 

 Simonsen Vogt Wiig viser til at et AS gir ansvarsbegrensning og god styring og kontroll, samt muligheter for å bygge organisasjon og etablere samarbeidsprosjekter. Videre vises det til at et AS gir fleksibilitet med hensyn til finansiering og endringer, og mulighet til å rendyrke utbyggerrollen. Simonsen Vogt Wiig viser blant annet også til at et AS gir høyere skattebelastning. 

 Det anbefales videre at stiftelse av selskapet bør skje tidlig, og der avklaring av utviklingsselskapets rolle og mandat vil stå helt sentralt i etableringen.  

Se kortversjon av presentasjon av rapporten:

 

Se hele presentasjonen av rapporten:

Følg oss på