Dokken utvikling AS skal håndtere utviklingen på Dokken

Utviklingsselskapet er opprettet for å håndtere utviklingen av de kommunalt eide eiendommene på Dokken.

Byrådet har utpekt de tre som skal sitte i styret for Dokken utvikling AS.

Bystyret vedtok å opprette Dokken utvikling AS  i bystyrevedtak den 22.juni 2022. I samme sak vedtok bystyret også vedtekter og eierstrategi for selskapet. Byrådet ble gitt fullmakt til å stifte selskapet.

Selskapsform

Selskapsformen  åpner opp for en selskapsstruktur der enkelteiendommer kan legges inn i egne aksjeselskap, som blir datterselskaper av utviklingsselskapet. I tillegg til selskapets vedtekter, vedtok bystyret en eierstrategi som  tydeliggjør kommunens forventninger til Dokken utvikling AS.

Av bystyrevedtaket fremgår det blant annet at når kommunen overfører eiendommer til selskapet skal dette legges frem som egne saker for bystyret. Byrådet må også legge frem den årlige planen fra selskapet for bystyret. 
Les tidligere omtale fra byrådet.

Fremover skal Utviklingsselskapet etableres med nødvendige ressurser og kompetanse til å gjennomføre den ønskede byutviklingen på Dokken.

Styremedlemmer

Byrådet har oppnevnt følgende styre i Dokken utvikling AS:

  • Eva Hagen (f. 1972, Førde) – styreleder
  • Mona Ingebrigtsen (f. 1960, Ålesund) – styremedlem
  • Sverre Landmark (f. 1961, Oslo)  – styremedlem

Les også:
Les sak om oppnevning av styremedlemmer i byrådet 9. mars 2023
Les sak og vedtak om selskapsform fra bystyrets møte 28.april 2021
Ekstern juridisk utredning og anbefaling om best egnet selskapsmodell

  

Følg oss på