Gå tilbake til:
Du er her:

Utviklingsselskap for Dokken skal etableres som aksjeselskap

Målet med prosjekt Utviklingsselskap har vært å finne en egnet selskapsmodell som på best mulig måte kan gjennomføre og ivareta kommunens behov og ønsker for transformasjon og byutvikling på Dokken.

Utviklingsselskapet som opprettes for å håndtere utviklingen av de kommunalt eide eiendommene på Dokken, etableres av Bergen kommune, men slik at det åpnes opp for en selskapsstruktur der enkelteiendommer kan legges inn i egne aksjeselskap, som blir datterselskaper av Utviklingsselskapet.

Utviklingsselskapet skal stiftes så raskt som mulig og innen utgangen av 2022.

Byrådet skal komme tilbake til bystyret med en egen sak som forberedelse til den formelle stiftelsen av selskapet, med forslag til vedtekter og eierstrategi, samt forslag til kapitalisering av selskapet.

Les sak og vedtak om selskapsform fra bystyrets møte 28.april 2021

Les også:
Ekstern juridisk utredning og anbefaling om best egnet selskapsmodell

  

Følg oss på