Gå tilbake til:
Du er her:

Skal avklare hvordan og når et utviklingsselskap for Dokken skal etableres

Målet med prosjekt Utviklingsselskap er å finne en egnet selskapsmodell som på best mulig måte kan gjennomføre og ivareta kommunens behov og ønsker for transformasjon og byutvikling på Dokken.

Prosjektet skal resultere i en utredning som gir tilstrekkelig grunnlag for at bystyret kan treffe vedtak om etablering av egnet utviklingsselskap for Dokken.​​

​​Utredningen/prosjektet vil bli delt i 2 faser. Fase 1 vil inneholde anbefalt selskapsmodell og mandat, samt tidspunkt for etablering. Fase 2 sitt mål vil i stor grad avhenge av resultatet av fase 1. Dersom resultatet blir en utviklingsmodell i form av et aksjeselskap, vil fase 2 inneholde nærmere utredning av den formelle etableringen/stiftelse av selskapet med forslag til vedtekter, styre etc.   

Følg oss på