RSS

Siste nytt

Bli med på konferanse om kunst i byutviklingen

LEVENDE BY! Det er navnet på konferansen om kunst i by- og stedsutvikling som blir arrangert i Bergen 26. og 27. oktober.

Få inspirasjon til hvordan vi kan skape gode steder

Bergen kommune er vertskap når Placemaking Europe og flere europeiske byer besøker Bergen 26.juni. Kom og hør om ulike tilnærminger til stedskaping både fra Bergen og internasjonalt!

Anbefaler plan som forbereder for utfylling av sjø på Dokken.

Planen skal legge til rette for at byutviklingsområdet Dokken kan ta imot overskuddsmasser og danne et grunnlag for fremtidig nytt byggeland i sjø.

Dokken stopper ikke ved kaikanten

Visste du at det å planlegge for livet under vann er en viktig del av byplanleggingen på Dokken?

Den internasjonale havdagen 2023: Gratis utekino på Dokken 8. juni

BIFF og Bergen kommune ved Dokken 2050 inviterer til gratis utekino i det som skal bli Bergens nye fremtidsrettede bydel.

Stiftelsen av Dokken utvikling AS offisielt markert

I møte mellom finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen og styret i Dokken utvikling AS ble stiftelsen av utviklingsselskapet offisielt markert 14. april.

De skal styre Dokken utvikling AS

Byrådet har funnet de tre som skal sitte i styret for utviklingsselskapet for Dokken. Eva Hagen blir leder av styret i Dokken utvikling AS.

Anbefaler forslag til arealstrategi for utvikling av Dokken

Byrådet anbefaler at bystyret vedtar forslag til Arealstrategi for Dokken som grunnlag for videre arbeid med transformasjon og utvikling av området.

Ønsker Dokken fraflyttet i løpet av 2027

Byrådet er positiv til å flytte godshavnen fra sentrum, men foreslår å be Bergen havn AS jobbe videre med et tydelig nedskalert prosjekt. Dokken bør kunne fraflyttes i løpet av 2027.

Arealstrategi for Dokken er levert fra fagetaten

Plan- og bygningsetaten har oversendt revidert forslag til arealstrategi for Dokken til politisk sluttbehandling.