Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Tomtevalg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet: Bli med på digitalt innspillsmøte 20. april

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i området Dokken og Jekteviken. I forslag til arealstrategi for Dokken pekes det på tre tomtealternativer.

Legger forslag til arealstrategi for Dokken på høring

Arealstrategien konkretiserer de overordnete visjonene for Dokken og utarbeidet for å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over flere tiår .

Les byrådets forslag til Overordnet strategi

Med Dokken 2050 - Overordnet strategi, legger byrådet opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

Skipar aksjeselskap for Dokken-utviklinga

Eit eige utviklingsselskap skal handtere utviklinga av dei kommunale eigedomane på Dokken. Byrådet rår til at dette blir etablert som eit kommunalt eigd aksjeselskap.

Forslag til arealstrategi for Dokken er sendt til politisk behandling

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til arealstrategi for Dokken. Den skal bidra til å konkretisere de overordnete visjonene for området, og være et godt diskusjonsgrunnlag for veien videre.

Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, er 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.

Hvordan ser Dokken ut i 2050? Kom med dine innspill!

Dokken 2050 – Overordnet strategi legges på høring. Vår visjon er Dokken for Bergen og alle i verden. Mange har vært med på å utvikle strategien. Nå håper vi på enda flere innspill og stemmer!

Anbefaler AS på Dokken

En ekstern utredning anbefaler kommunalt aksjeselskap som selskapsmodell for utvikling av kommunale eiendommer på Dokken.

Deler inntrykk og forventninger for Dokken

Hør noen av de mange aktører og interesserte som så langt har bidratt i prosessen rundt utviklingen av Dokken dele sine tanker rundt leverte forslag og forventninger videre.

Se de utstilte forslagene for utvikling av Dokken

På kaikanten på Marineholmen kan du nå se forslagene til hvordan de tre utvalgte teamene Asplan Viak / MAD, Tredje Natur og Advansia / VILL ser for seg utviklingen av Dokken.