RSS

Siste nytt

Seier nei til Dokken-bod frå Statsbygg

Byrådet seier nei til bodet frå Statsbygg for ei tomt på Dokken. – Vi har framleis stor tru på prosjektet, og vil vere konstruktive i prosessen vidare, seier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad

Vil starte planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legge planprogrammet til høring

Byrådet vil starte opp offentlig planarbeid for områderegulering av Dokken sør og legge forslag til planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Bli med på konferanse om kunst i byutviklingen

LEVENDE BY! Det er navnet på konferansen om kunst i by- og stedsutvikling som blir arrangert i Bergen 26. og 27. oktober.

Få inspirasjon til hvordan vi kan skape gode steder

Bergen kommune er vertskap når Placemaking Europe og flere europeiske byer besøker Bergen 26.juni. Kom og hør om ulike tilnærminger til stedskaping både fra Bergen og internasjonalt!

Anbefaler plan som forbereder for utfylling av sjø på Dokken.

Planen skal legge til rette for at byutviklingsområdet Dokken kan ta imot overskuddsmasser og danne et grunnlag for fremtidig nytt byggeland i sjø.

Dokken stopper ikke ved kaikanten

Visste du at det å planlegge for livet under vann er en viktig del av byplanleggingen på Dokken?

Den internasjonale havdagen 2023: Gratis utekino på Dokken 8. juni

BIFF og Bergen kommune ved Dokken 2050 inviterer til gratis utekino i det som skal bli Bergens nye fremtidsrettede bydel.

Stiftelsen av Dokken utvikling AS offisielt markert

I møte mellom finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen og styret i Dokken utvikling AS ble stiftelsen av utviklingsselskapet offisielt markert 14. april.

De skal styre Dokken utvikling AS

Byrådet har funnet de tre som skal sitte i styret for utviklingsselskapet for Dokken. Eva Hagen blir leder av styret i Dokken utvikling AS.

Går videre med tomtealternativ A

Bystyret har vedtatt å gå videre med tomten sør for Havnelageret for samlokalisering av Havforskningsdirektoratet og Fiskeridirektoratet