Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Mer tid er nødvendig for å lage en god arealstrategi for Dokken

Byrådet justerer fremdriftsplanen etter høringsinnspill.

Hva skjer med høringsinnspillene?

Lurer du på hva som skjer med innspillet du sender til Bergen kommune? Her får du vite mer om hva som skjer når et innspill til Dokken 2050 kommer til oss.

To tomter aktuelle for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet på Dokken

Bystyret vil jobbe videre med tomtealternativene A og C.

Dokken 2050 skal styre videre utvikling av Dokken

Bystyret har vedtatt "Dokken 2050 – overordnet strategi" og legger den til grunn for det videre transformasjonsarbeidet på Dokken. Det skal etableres et eget AS for utvikling av eiendommer.

Se innkomne høringsinnspill til Arealstrategi for Dokken

Her kan du lese innkomne høringsinnspill til arealstrategien.

Forslag til arealstrategi for Dokken er på høring, velkommen til åpent informasjonsmøte 29. april

Strategiforslaget konkretiserer de overordnete visjonene for Dokken, og er et diskusjonsgrunnlag for veien videre. Høringsfrist er 31. mai.

Tomtevalg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet: Innspillsmøte 20. april

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i området Dokken og Jekteviken. I forslag til arealstrategi for Dokken pekes det på tre tomtealternativer.

Legger forslag til arealstrategi for Dokken på høring

Arealstrategien konkretiserer de overordnete visjonene for Dokken og utarbeidet for å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over flere tiår .

Les byrådets forslag til Overordnet strategi

Med Dokken 2050 - Overordnet strategi, legger byrådet opp til at Dokken skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand.

Skipar aksjeselskap for Dokken-utviklinga

Eit eige utviklingsselskap skal handtere utviklinga av dei kommunale eigedomane på Dokken. Byrådet rår til at dette blir etablert som eit kommunalt eigd aksjeselskap.