Dokken
Bilde: Arne Ristesund

Jakter på de mest klimavennlige løsningene for Dokken

Dokken i Bergen er en av tre piloter i et EU HORIZON prosjekt som skal finne løsninger for smart energibruk.

Forskningsprosjektet skal hjelpe byregioner til reduserte utslipp, mer effektiv energibruk og bedre ressursutnyttelse.

Det europeiske energiprosjektet Elexia ble sparket i gang i Bergen i oktober 2022.

Hovedmålet med Elexia er å utvikle de beste energisystemene for å nå de globale klimamålene. 

Se hvilke forventninger de bergenske partnerne har til Elexia i filmen under:

Digitale modeller

Timingen for Elexia-prosjektet er svært aktuell med tanke på de energiutfordringene vi har i Europa og verden i dag.  Elexia skal blant annet utvikle gode verktøy for å planlegge og styre energisystemer og vise realistiske og konkrete alternativer til fossil energi.

– Det ligger et stort potensial i å utnytte digitale verktøy for å teste ut systemene i forkant, sier Peter Breuhaus fra NORCE, som har fått den store oppgaven å lede hele Elexia -prosjektet.

Fremtidens energisystemer for hele bydeler

Det forskes allerede mye på energioptimalisering i bygg og anlegg. Elexia skiller seg ut ved at det i denne sammenheng skal lages nye integrerte energisystemer for hele bydeler. Dokken er pilot sammen med  by- og knutepunktsmiljøet Høje-Taastrup og fjernvarmeoverføringsystemet i København i Danmark, og industrihavnen Sines i Portugal. De tre pilotområdene er ulike økonomisk og klimatisk, de komplementerer hverandre og skal derfor ses i sammeheng.

Dokken skal bli en nullutstlippsbydel

På Dokken skal lokalprodusert energi som strøm, varme, gass, vann og kjøling fungere sammen, i tillegg til at det skal kobles med øvrige kollektive løsninger som transport og renovasjon.Vi trenger energisystemer som gir oss et positivt energiregnskap når vi skal utvikle Dokken. Det innebærer å se på eksisterende energikilder og systemer som er i området i dag for å gjøre dem samlet mer energieffektive. Målet er å utvikle Dokken med energismarte systemer og på den måte bidra til nullutslippsvisjonen.

 For eksempel skal vi se på om det er energikilder i avløp, sjøvann eller i bakken, i tillegg til el-nettet, som kan utnyttes på en bedre måte gjennom årstider og døgnet for å samlet sett gi en mer effektiv energiløsning for hele området.

Bredt europeisk samarbeid

De neste fire årene skal 22 partnerne, fra åtte ulike land, jobbe sammen om å finne smarte energiløsninger i de tre pilotområdene. Det skal jobbes med å identifisere risiko, problemer og utfordringer så tidlig som mulig slik at vi kan være fleksible og ta kunnskapen inn i planene for Dokken.

– Dette kan hjelpe oss med å avgjøre hvilke smarte energiløsninger vi bør investere i tidlig i utviklingen av området, sier programleder for Dokken, Laura Ve.

Bredt lokalt samarbeid

Bergen kommune har ansvaret for transformasjon og byutvikling på Dokken. Dagens godshavn skal bli en helt ny bydel i Bergen sentrum. I den norske piloten skal kommunen bygge fremtidens infrastruktur sammen med strømselskapet BKK Nett,energiselskapet Eviny Termo, renovasjonsselskapet BIR og BIR Infrastruktur. Mulig tilknytting til avløpssvann skal også evalueres (Bergen Vann). En smart og gjennomtenkt infrastruktur som er koblet sammen kan legge til rette for at vi løser fremtidige utfordringer ved hjelp av teknologi. 

De norske partnerne i Elexia
De norske partnerne i Elexia.Bak fra v:Kjell Svellingen (Eviny),Peter Breuhaus (NORCE),Ørjan Mjøs (BR nett),Tommy Hufthammer, Foran fra v:Line Bergfjord (BKK) og Laura Ve (Bergen kommune)
Bilde: Tone Linn Schanche-Mjånes

– Dette er et kjempestort og komplekst prosjekt. Med den kompetansen som samlet ligger hos partnerene i prosjektet, så har vi nå mulighet til å få masse ny kunnskap som kommunen aldri ville hatt tilgang på uten av vi fikk anledning til å bli partner i prosjektet. I det lange løp håper jeg også Elexia-prosjektet kan bidra med kunnskap til å skape flere nullutslippssamfunn i verden, sier Ve.

EU-logo

ELEXIA-prosjektet er forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FNs 2030 Agenda.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horizon Europe I&A med avtalenummer 101075656. 

Følg ELEXIA på

Følg Dokken på