RSS

Utviklingsmål

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Bystyret har vedtatt Dokken2050 Overordnet strategi, som gir retning og rammer for utvikling av Dokken.

Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, var 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.