Kart som viser hvem som er partnere i EU Horisont prosjektet Elexia
Oversikt over partnere i EU Horisont prosjektet Elexia

Partnere i Elexia

I EU Horizon prosjektet Elexia deltar 22 partnere fra åtte forskjellige land.

Disse er partnere i Elexia:

DANMARK
DTU-Technical University Denmark
Danmarks Tekniske Universitet 
Digitalisering og bærekraft, forsker på matematikk og statistikk 

Høje-Taastrup kommune
En av de tre pilotene i Elexia 

Urbant by- og knutepunktmiljø utenfor København, samt fjernvarme-overføringssystemet i Stor-København 

TMROW ApS
Lager tekniske produkt som hjelper organisasjoner og enkeltpersoner med å forstå og redusere klimaavtrykket sitt

CLIMIFY ApS
Visualiserer og modulerer løsninger for godt innendørsklima 

Vestegnens Kraftvarmeselskab IS
Lever grønn fjernvarme

ENFOR AS
Selskap som leverer energiprognoser 

Center Denmark APS -  EU Digital Innovation Hub 
Non-profit selskap som leverer digital infrastruktur til aktører i energisektoren. 

HELLAS
WINGS ICT Solutions
Gresk teknologisk selskap 

Teknologisk ekspertise 

Core Innovation and Technology OE
Skreddersyr løsninger innen styrt drift og  energiprognoser&optimalisering ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens 

CORE KENTRO KAINOTOMIAS AMKE

FINLAND
VTT Technical Research Centre of Finland
Technical Research Centre (Finland) - et av Europas ledende forskningsinstitusjoner.  

Utvikler datasystemer for planleggingsverktøy. 

NORGE
NORCE Norwegian Research Centre AS
NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor.  Er prosjektkoordinator for Elexia-prosjektet

Bergen kommune
En av de tre pilotene i Elexia. Havne- og lagerområdet Dokken skal bli til en nullutslippsbydel.

BIR AS
Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap 
Lager søppel om til energi 

BIR Infrastruktur AS 
Utfører renovasjonsoppgaver knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall

BKK Nett AS
Infrastruktureier med ansvar for strømforsyningen på Vestlandet

EVINY Thermo AS
Et av de største energiselskaper i Norge innen fornybar energi 

SPANIA
Fundacion TECNALIA Research and Innovation
Største spanske teknologiske forskningsinstitutt 

PORTUGAL
APS- Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A
En av de tre pilotene i Elexia. Industrihavn, største dypvannshavn i Portugal 

EDP Labelec - LABELEC ESTUDOS DESENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES LABORATORIAIS SA
Centre for New Energy Technologies.  

Fornybare energikilder, har allerede 15 nye prosjekter under Horizon Europe  

POLEN
AMC TECH
Polsk dataselskap. Ser på hele utviklingsprosessen innen big data og energisystemer 

STORBRITANNIA
University of Durham
Bidrar spesielt innen forskning på energisystemer 

 

 EU-flagget

ELEXIA-prosjektet er forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FNs 2030 Agenda.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horizon Europe I&A med avtalenummer 101075656. 

Følg ELEXIA på

Følg Dokken på