Gå tilbake til:
Du er her:

Organisering av folkehelsearbeidet

Alle byrådsavdelingene i kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens helse og levekår.

Hovedansvaret for folkehelse som fag- og politikkområde ligger likevel plassert under Byrådsavdeling for helse og omsorg. Det er denne avdelingen som også følger opp kommunens folkehelseplan og koordinerer folkehelsenettverket.

Folkehelsenettverk

Bergen kommune etablerte høsten 2017 et internt folkehelsenettverk for å sikre samarbeid på tvers og at folkehelseperspektivet er med i alle kommunens sektorer. Folkehelsenettverket møtes månedlig og alle byrådsavdelingene er representert.

Nettverket skal blant annet følge med på helsestatusen i befolkningen, og følge opp iverksettingen av folkehelseplanen.

Se på "kontakt" for en oversikt over medlemmene i folkehelsenettverket.

Organisering av folkehelsearbeidet bilde
Foto: Asle Bentzen