Folkehelseoversikt 2019

Folkehelseoversikt for Bergen - Rapporter

Bergen kommune har siden 2008 utarbeidet rapporter som kartlegger innbyggernes levekår og helse. Den siste rapporten ble offentliggjort i november 2019. Her finner du alle rapportene samlet.

Folkehelseoversikten gir en oversikt over helsetilstanden i Bergens befolkning og fordelingen av levekår og helse mellom ulike områder i Bergen.

I 2019 ble kommunens fjerde oversikt publisert. Tidligere rapporter har kommet i 2008, 2011, 2014 (rapport om barn og unge) og 2016 - da med tittelen "Levekår og helse i Bergen".

Rapportene gir blant annet statistikk på levealder, barnefattigdom, fysisk aktivitet blant barn og unge, psykisk helse, bosituasjon, kosthold og språk ved skolestart.

I 2017 vedtok bystyret at levekårsrapporten skal ligge til grunn for utjevning av levekårsforskjeller i Bergen kommune. Den skal være et sentralt verktøy når kommunens planer og saker utformes.

Last ned: