Statistikkløsning Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikt for Bergen - Statistikkløsning

Utforsk nærmere statistikken fra folkehelseoversikten for Bergen kommune. Her finner du flere årganger og bakgrunnsvariabler enn i den skriftlige rapporten.

Rapporten "Folkehelseoversikt - levekår og helse i Bergen 2019" ble offentliggjort 26. november 2019. Bergen kommune har lenge laget slike rapporter, men dette er første gang det også følger med en nettbasert statistikkløsning. Her kan alle som er interessert utforske statistikkmaterialet nærmere og finne mer data enn det som er tilgjengelig i rapporten - som flere årganger og bakgrunnsvariabler.

For en oppsummering av funn, nærmere beskrivelse av variablene og faglige vurderinger vises det til den skriftlige rapporten.

Følg lenkene nedenfor for statistikk innen de ulike temaene:

folkehelselogo
 
Bilde:  

Arbeid og arbeidsfravær

Befolkningsstatistikk

Helse, deltakelse og sosiale forhold

Inntektsfordeling

Næringsstrukturer og pendling

Utdanning og gjennomføring

 

Brukerveiledning

Her finner du en detaljert beskrivelse av hvordan du tar i bruk statistikkløsningen.