Store og vedvarende helseforskjeller i Norge

Norge har store og vedvarende forskjeller i helse. Dette kommer frem i en ny rapport som Helse- og omsorgsdepartementet har fått utarbeidet.

Norge er et land preget av høy levestandard og et velutviklet velferdssystem. Likevel har vi betydelige og økende sosiale og økonomiske ulikheter i befolkningen som påvirker helse og livskvalitet.

Store sosiale forskjeller i helse

blå trikker på skinner og mennesker på en perrong
Ny rapport om utviklingen av sosiale helseforskjeller i Norge
Bilde: Institute of health equity

Rapporten er laget av Institute of Health Equity ved University College London, ledet av den anerkjente forskeren Sir Michael Marmot. Den er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har undersøkt utviklingen av sosiale helseforskjeller i Norge siden 2014, og viser blant annet at: 

  • Det er flere år i forskjell på levealderen til de mest privilegerte sammenlignet med de meste vanskeligstilte. Avhengig av hvilken indikator man bruker kan det være så mye som 7,3 år for menn og 5,5 år for kvinner.
  • Ungdom med foreldre med lav sosioøkonomisk status sliter oftere psykisk.
  • Røyking er fem ganger mer vanlig blant personer med kort utdanning enn blant personer med høy utdanning.

Ny strategi for folkehelse i Bergen 

Bergen kommune oppdaterer nå folkehelseplanen «Aktiv by – friske bergensere» til en overordnet strategi for folkehelsearbeidet.  
- Målet er å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til å jevne ut sosiale helseforskjeller, og sikre god helse og livskvalitet i hele befolkningen. Denne rapporten utgjør sammen med regjeringens nye folkehelsemelding et viktig grunnlag for det videre arbeidet med Bergen kommune sin folkehelsestrategi, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung.  

Ny folkehelsemelding 

Utjevning av sosiale forskjeller i helse er en hovedmålsetting i det nasjonale og lokale folkehelsearbeidet og avgjørende for en bærekraftig samfunnsutvikling. Regjeringen lanserer sin nye stortingsmelding for folkehelsearbeidet 31. mars 2023. Bekjempelse av sosiale helseforskjeller vil være en rød tråd også der.  

Mulig å gjøre noe med 

Sosiale helseforskjeller er urettferdige, sosialt skapt og mulig å gjøre noe med. Som samfunn kan vi redusere sosiale helseforskjeller gjennom en rettferdig fordeling av ressurser og gjennom en helsefremmende samfunnsutvikling som påvirker de forhold vi lever under, som vi fødes inn og vokser opp i, der vi bor, leker, lærer, arbeider og eldes.  

Lese mer?

Du kan laste ned hele rapporten eller et sammendrag av den på Regjeringen sine nettsider: Uroa for store og vedvarande helseforskjellar i Noreg - regjeringen.no