Gå tilbake til:
Du er her:

Se rapporter og utredninger om Bergens klimaarbeid

Bergen kommune jobber både internt og med eksterne aktører for å skaffe den nødvendige kunnskapen om klimastrategi- og tiltak.

Her finner du de ulike rapportene:

Bergens klimagassutslipp mot 2030 - referansebane og mulighetsscenarier

Rapporten er utarbeidet av CICERO og Transportøkonomisk institutt. Her finner du analysen av hva som må til for å nå bystyrets vedtatte mål om at Bergen skal være fossilfri i 2030. Les mer i denne nyhetssaken.

Forsiden av rapporten
NYBROTTSARBEID: Forsiden av rapporten om Sirkulære Bergen. Illustrasjon: Lina Tanita Leiva
Bilde: undefined

Sirkulære Bergen - En mulighetsstudie av Bergens sirkulære potensial

Høsten 2020 jobbet Klimaetaten sammen med PwC og Bioregion Institute for å finne ut hvordan vilkårene er for sirkulær økonomi i Bergen i dag, og hva som trengs for å lykkes i tiden framover. Les mer i denne saken, og her finner du rapporten:

Klimaundersøkelsen

I 2019 og 2021 gjorde Opinion spørreundersøkelser om bergensernes holdning til ulike klimatiltak. Resultatene viser store forskjeller mellom kjønn, inntekts- og aldersgrupper. 

Her finner du rapporten for 2021:

Her er et sammendrag av undersøkelsen fra 2019

Grønn strategi

Grønn strategi er Bergen kommunes gjeldende klima- og energibehandlingsplan. Den ble vedtatt av bystyret 21. september 2016 og viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Grønn strategi skal nå oppdateres til en mer rendyrket klimastrategi. Dokumentet finner du her:

Sluttrapport Grønn strategi

Rapporten beskriver status for de ulike temaområdene i planen, de spesifikke tiltakene og de overordnede målsettingene. Les rapporten: