Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehage
Barn i barnehage
Bilde: Andrew Buller

Helsevern i barnehager

Barn skal ha godt «arbeidsmiljø» når de er i barnehagen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager fra foresatte, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Klage på miljøet i barnehagen

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Foresatte kan klage til oss dersom forholdene i barnehagen ikke er gode nok. Dette kan være for eksempel sikkerhet, inneklima, smittevern, toalettforhold, måltidsrutiner, renhold, vedlikehold, plassmangel, med mer. Du finner mer informasjon og klageskjema i innbyggerhjelpen:  Klage på helse, miljø og sikkerhet for barnehagebarn

Helseverngodkjenning

Alle barnehager skal ha godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Godkjenningsprosessen har to trinn: Miljørettet helsevern gir planuttalelse før bygging/rehabilitering, deretter kommer vi på tilsyn etter at barnehagen er ferdig. Du finner mer informasjon og søknadsskjemaer i innbyggerhjelpen: Helseverngodkjenning av barnehager og skoler

Tilsyn med barnehager

Tilsyn med barnehager er en av Miljørettet helseverns hovedoppgaver. Du finner mer informasjon om hva slags tilsyn vi utfører her: Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehager

Veiledning

Miljørettet helsevern gir veiledning til barnehager om de forholdene som forskriften handler om. Barnehager som har spørsmål kan kontakte oss om forhold innen for eksempel internkontroll, leke- og oppholdsareal, legionella, radon, sanitærforhold, støy og belysning. Dersom mange spør om det samme forsøker vi å legge svarene ut på denne temasiden. 

Se også: