Gå tilbake til:
Du er her:
Skole
Skole
Bilde: Nina Blågestad

Helsevern i skoler

Elever skal ha et godt "arbeidsmiljø" når de er på skolen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Reglene gjelder for alle skoler: kommunale, fylkeskommunale og private, fra grunnskole til videregående, både studieforberedende, yrkesfag og voksenopplæring. 

Klager

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold som har med elevenes helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Elever og foresatte kan klage til oss dersom forholdene på skolen ikke er gode nok. Dette kan være for eksempel sikkerhet, inneklima, smittevern, toalett- og garderobeforhold, måltidsrutiner, renhold, vedlikehold, plassmangel, med mer. Du finner mer informasjon og klageskjema i innbyggerhjelpen: Klage på elevenes arbeidsmiljø på skolen

Helseverngodkjenning

Alle skoler skal ha godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Godkjenningsprosessen har to trinn: Miljørettet helsevern gir planuttalelse før bygging/rehabilitering, deretter kommer vi på tilsyn etter at skolen er ferdig. Du finner mer informasjon og søknadsskjemaer i innbyggerhjelpen: Helseverngodkjenning av barnehager og skoler

Tilsyn 

Tilsyn med skoler er en av Miljørettet helseverns hovedoppgaver. Vi fører tilsyn med skoler på samme måte som vi fører tilsyn med barnehager, som du kan lese om her: Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehager

Veiledning

Miljørettet helsevern gir veiledning til skoler om de forholdene som forskriften handler om. Skoler som har spørsmål kan kontakte oss om forhold innen for eksempel internkontroll, klasseromsstørrelse, legionella, radon, sanitærforhold, støy og belysning. Dersom mange spør om det samme forsøker vi å legge svarene ut på denne temasiden. 

Se også:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Veilederen fra Helsedirektoratet: Miljø og helse i skolen