RSS

Handlingsplaner og rapporter

Ungdommens Loddefjord - 2021

Våren 2021 fikk ungdom i Loddefjord bruke sin stemme til å fortelle om fremtidsønsker og behov i nærmiljøet. Rapporten fra denne medvirkningsprosessen er nå ferdig.

Barnetråkk - 2018

Vi vil ha flere trygge aktivitetsområder og møteplasser for barn og unge sier elevene.

Innbyggerundersøkelse - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.