RSS

Ytre Arna

Områdesatsingen i Ytre Arna er avsluttet

Områdesatsing i Ytre Arna ble avsluttet 31.12.2022. Her finner du oppsummering av informasjon og dokumentasjon fra områdesatsingsperioden.

Seks år har gått. Hva mente innbyggerne i Ytre Arna i 2014, og hva mener innbyggerne i 2020 om sitt bo- og nærmiljø?

Respons analyse har, på vegne av Bergen kommune, gjennomført en spørreundersøkelse om nærmiljø, trivsel og tilhørighet blant innbyggere i Ytre Arna. Første gang i 2014 og nå i 2020.

Publikasjonar og rapportar

Her finn du oversikt over publikasjonar som er utarbeida i samband med områdesatsinga i Ytre Arna.