Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

God sommer!

Områdesatsingen ønsker alle en riktig god sommer og takker for samarbeidet så langt i år.

Lokal kulturhistorie blir mer tilgjengelig

Under årets Damsgårdsdager avduket byråd Ruth Grung blå emaljeskilt som beskriver lokal kulturhistorie. Nå kan flere bli kjent med Laksevågs unike historie.

Temasamling: Brobygging mellom kulturer

Krysskulturell identitet og oppvekst stod på dagsorden da områdesatsingen inviterte til temasamling på Ny-Krohnborg 5. mai.

Oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste

27. januar ble oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste markert etablert i kultursalen på Ny Krohnborg. Dora P. Loro gav en fin presentasjon av brobyggerne og hvordan de vil arbeide.

Følger opp anbefalinger for Indre Laksevåg og Ytre Arna

Bystyret har fått oppsummering etter områdesatsing i Indre Laksevåg og Ytre Arna.

Nå kan barnefamilier overnatte i Egget

BonusBarn:Laksevåg var de første som overnattet i Egget som ligger i Krohnegården. Egget kan lånes gratis, og er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Arkitekthøgskole, Bymiljøetaten og områdesatsingen.

Områdesatsing skal forske på skolefrafall

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og Høgskolen på Vestlandet skal samarbeide om forskning på faktorer som hemmer og fremmer ungdommers mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.

Åpnet tre lekeplasser i Solheim

Lien, Løvstakklien og Solheim ballbane lekeplass er åpnet og klar for bruk.

Åpnet Damsgård lekeplass på Laksevåg

Det har kommet en ny lekeplass ved Jansonmarken på Laksevåg, og fredag ble den offisielt åpnet.