Parkour på Leitet.
Parkour på Leitet.
Bilde: Linda Nordgreen.

Plan for områdesatsing i Bergen 2020-2024

Bystyret har vedtatt plan for områdesatsing 2020-2024. Satsingen fortsetter i Loddefjord, Olsvik og Solheim nord, og starter opp i Solheim sør og på Slettebakken.

Bystyret vedtok også at områdesatsingen fases ut i indre Laksevåg og Ytre Arna innen utgangen av 2022, men at andre tjenester skal forsterkes i disse områdene. En utredning av hvordan avslutningen skal gjennomføres fremmes til bystyret i løpet av 2021.

I behandlingen av saken vedtok bystyret også en rekke merknader og tilleggsforslag. For endelig vedtak og detaljer, se protokoll fra bystyremøtet 27. januar 2021.

Dette inneholder planen

Plan for områdesatsing 2020-2024 inneholder følgende elementer:

  • En presentasjon av områdesatsingens arbeidsmetodikk og organisering.
  • Oppsummering av pågående arbeid og videre planer for Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna.
  • Områdesatsing i Loddefjord og Olsvik til 2026 i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Oppstart av områdesatsing i levekårssonene Solheim sør og Slettebakken i 2022/2023.

Les dokumentene i saken