RSS

Rapporter

Barnetråkk Olsvik - 2018

I en områdesatsing trenger vi alles stemmer og barns og unges mening er viktig når vi planlegger fremtiden.

Innbyggerundersøkelse - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.

Barnetråkk - 2018

Vi vil ha flere trygge aktivitetsområder og møteplasser for barn og unge sier elevene.

Ungdommens Loddefjord - 2021

Våren 2021 fikk ungdom i Loddefjord bruke sin stemme til å fortelle om fremtidsønsker og behov i nærmiljøet. Rapporten fra denne medvirkningsprosessen er nå ferdig.

Innbyggerundersøkelser i Solheim og på Slettebakken

I høst er det gjennomført innbyggerundersøkelser blant innbyggerne i Solheim og på Slettebakken. Her kan du lese resultater og funn fra undersøkelsene.

Barnetråkk Olsvik - 2018

I en områdesatsing trenger vi alles stemmer og barns og unges mening er viktig når vi planlegger fremtiden.

Barnetråkk i Loddefjord - 2018

Vi vil ha flere trygge aktivitetsområder og møteplasser for barn og unge sier elevene.

Innbyggerundersøkelse i Loddefjord - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse en innbyggerundersøkelse i Loddefjord og mottok i overkant av 800 besvarelser. Her kan du se resultatene.

Evaluering av Ny energi rundt Damsgårdssundet -2017

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune gjennomført en ekstern evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet, som har vært en stor satsing på byutvikling og levekårsinnsats.

Rapport: Områdesatsing i Bergen - 2016

Rapport fra slutten av 2016 med anbefalinger for videre innsats i områdene Solheim Nord, Slettebakken, Indre Laksevåg og Ytre Arna.