RSS

Indre Laksevåg

Områdesatsingen i indre Laksevåg er avsluttet

Områdesatsingen i indre Laksevåg ble avsluttet 31.12.2022. Her finner du oppsummering av informasjon og dokumentasjon fra områdesatsingsperioden.

Områdesatsingen i Ytre Arna og indre Laksevåg avsluttes innen utgangen av 2022

Sluttrapporter for områdesatsingen i Ytre Arna og indre Laksevåg har vært til gjennomsyn hos Utvalg for helse og sosial.

Seks år har gått. Hva mente innbyggerne i indre Laksevåg i 2014, og hva mener innbyggerne i 2020 om sitt bo- og nærmiljø?

Respons analyse har, på vegne av Bergen kommune, gjennomført en spørreundersøkelse om nærmiljø, trivsel og tilhørighet blant innbyggere i indre Laksevåg. Første gang i 2014 og nå i 2020.