RSS

Solheim

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg som bor i Solheim.

Områdesatsing Solheim

Fra 1. januar 2023 er Solheim sør en del av områdesatsingen i Solheim nord. Disse to levekårssonene utgjør nå områdesatsing Solheim.

Få siste nytt fra Solheim på folkemøte 19. mars

Tema for folkemøtet er blant annet bomiljø, områdesatsingens innbyggerundersøkelse, studentboliger i Lotheveien og tilbud i nærmiljøet. Byrådene Christine Kahrs og Charlotte Spurkeland kommer.

Innbyggerundersøkelser i Solheim og på Slettebakken

I høst ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i Solheim og på Slettebakken. Her kan du lese resultater og funn fra undersøkelsene.

Annemis Helland-Hansen hedret med bauta i Solheimsgaten

– Jeg har fått æren av å avdekke et viktig minnesmerke i dag. Et symbol for lokalt samhold, varme og nestekjærlighet.