Oversiktsbilde Slettebakken.
Oversiktsbilde Slettebakken.
Bilde: Vegard Vatle, Bergen kommune.

Områdesatsing Slettebakken

Bergen kommune startet opp områdesatsing på Slettebakken 1. januar 2023.

Det skal i løpet av 2023 gjennomføres et forprosjekt på Slettebakken for å identifisere oppgaver og innretning på en områdesatsing i denne levekårssonen.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som bor på Slettebakken. Kontaktinformasjon finner du her

Nærmiljøkontor vil bli etablert i området innen kort tid.

Har du en idé eller et prosjekt som du ønsker å gå i gang med på Slettebakken? Da tar vi gjerne en nærmere prat om dette. Områdesatsingen kan gi tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er i tråd med målsetningene for områdesatsingen. Les mer om områdesatsingens tilskuddsmidler.

Om områdesatsing
Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til å utjevne levekårsforskjeller i Bergen. Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. 

Du kan lese mer om Bergen kommune sin områdesatsing her.