Fagbok Kollektiv mobilisering
Fagbok Kollektiv mobilisering

Ny fagbok: Kollektiv mobilisering - Samfunnsarbeid i teori og praksis

Høsten 2022 ble fagboken Kollektiv mobilisering publisert. Forfattere fra områdesatsingen har bidratt med kapittel 11 som omhandler avslutning av områdesatsing i to av kommunens levekårssoner.

Bystyret i Bergen vedtok at områdesatsingen i satsingsområdene indre Laksevåg og Ytre Arna skulle avsluttes innen utgangen av 2022. I samsvar med bystyrets vedtak fra 24. november 2021 (Bystyresak 356/21) ble det levert en utredning om hvordan avslutningen skulle gjennomføres. Hovedtrekk i utredningen gir en oppsummering av innsatsen i de to områdene, oversikt over gjenstående oppgaver og utfordringer, hvordan disse skal ivaretas, og hvordan andre avdelinger i kommunen kan forsterke sin innsats etter at områdesatsingen avsluttes. Prosessene er beskrevet i fagboken Kollektiv mobilisering. Samfunnsarbeid i teori og praksis (Cappelen Damm Akademisk) under kapittel 11 Bærekraftige lokalsamfunn gjennom medvirkning og lokal mobilisering? Erfaringer fra utfasing av områdesatsing i Ytre Arna og indre Laksevåg. Mary Alice Økland, Linda Nordgreen og Torben Blindheim er forfattere. 
Boken er tilgjengelig for alle på nettsiden til Cappelen Damm Akademisk