RSS

Handlingsplaner og rapporter

Barnetråkk - 2018

I en områdesatsing trenger vi alles stemmer og barns og unges mening er viktig når vi planlegger fremtiden.

Innbyggerundersøkelse - 2018

Vinteren 2018 gjennomførte Respons Analyse på vegne av Bergen kommune en innbyggerundersøkelse i Olsvik og mottok i overkant 650 besvarelser. Her er resultatene.