Mudring av Store Lungegårdsvann
RYDDER: I januar og februar pågår det mudring, altså fjerning av slam og sand fra sjøbunnen, under Gamle Nygårdsbro.
Bilde: Håvard Prestegården

Henter store mengder blåskjell og boss fra Store Lungegårdsvannet

Denne uken startet arbeidet med å fjerne forurensede masser fra sjøbunnen under Gamle Nygårdsbro.

Lekteren der massene blir plassert
OVERVÅKER: En representant fra Bergens Sjøfartsmuseum følger med på alt som blir hentet opp fra havbunnen, i tilfelle det skulle dukke opp noen kulturminner. For det meste er det blåskjell, sand og slam som havner på lekteren.
Bilde: Håvard Prestegården

Bergen kommune er gjennom prosjektet Renere Havn Bergen i full gang med å lage ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvannet. Denne våren og vinteren plukker vi skrot opp fra vannet, og samtidig fjerner vi masser fra sjøbunnen under Gamle Nygårdsbro. 

Et sedimentlag på cirka en halv meter skal graves ut. Til sammen vil vi fjerne rundt 300 kubikkmeter med forurensede masser, for det meste blåskjell, sand og stein. 

Når sjøbunnen er ferdig ryddet, skal vi dekke til med nye masser, slik at vi får en ny og ren sjøbunn.

Elena Rusetskaya, prosjektleder for Renere Havn Bergen og Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling
LEDER ARBEIDET: Elena Rusetskaya (til h.) er prosjektleder for Renere Havn Bergen. Ansvarlig byråd er Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling (til v.)
Bilde: Håvard Prestegården

– Det er gøy å se at arbeidet nå er skikkelig i gang. Nå får vi ryddet opp i gamle miljøsynder, og jeg gleder meg til den dagen vi kan bade ved den nye bystranden i Store Lungegårdsvannet, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

To gravemaskiner

Entreprenøren Løvaas Maskin graver massene forsiktig ut med en gravemaskin som står på en lekter. De bruker også en minigraver under broen der den store maskinen ikke kommer til. Massene blir så flyttet til en større lekter som står på motsatt side av broen og transportert til godkjent mottak for håndtering. Arbeidet kommer til å ta to til fire uker.

Gravemaskiner
TO MASKINER: Entreprenøren Løvaas Maskin bruker både en vanlig gravemaskin og en minigraver til å mudre under broen.
Bilde: Håvard Prestegården

– Det er viktig å fjerne forurensede sedimenter, slik at ikke sjøbunnen blir forurenset på nytt etter at tildekkingen er ferdig , sier Elena Rusetskaya, prosjektleder for Renere Havn Bergen.

Enklere å padle kajakk

Gravingen under broen pågår kun ved fløende sjø. Slik unngår vi at forurensede masser blir transportert med strømmen ut i den rene Puddefjorden

I Puddefjorden er det plassert en måler som kontinuerlig overvåker vanntilstanden mens arbeidet pågår.

Denne delen av oppryddingsarbeidet vil sørge for bedre vannsirkulasjon mellom Store Lungegårdsvannet og Puddefjorden. I tillegg blir det enklere for for eksempel kajakker å passere under de løpene som i dag ikke er farbare.

Gravemaskin på lekter under Gamle Nygårdsbro
GRUNT: Fjordbassenget som utgjør Store Lungegårdsvann går over i Puddefjorden akkurat der de tre nygårdsbroene krysser. Her er det grunt, og det er bare i ett av løpene at båter kan passere.
Bilde: Håvard Prestegården