Fisk i Store lungegårdsvannet
FISK: Dette bildet er tatt med en ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) under en inspeksjon av den nye sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet.
Bilde: IMC Diving

Se hvem som er tilbake i Store Lungegårdsvannet

Den forurensede sjøbunnen er dekket til med sand. Nå ser vi at livet allerede er på vei tilbake.

Bildet øverst i saken er et godt tegn: Alt nå svømmer det fisk i Store Lungegårdsvannet, etter at arbeidet med å lage ny sjøbunn nylig ble avsluttet.

Siden oktober 2023 er lag på lag av finkornet sand blitt pumpet ut over den gamle, forurensede sjøbunnen. 

Den nye, rene sjøbunnen består av et cirka 30 centimeter tykt lag av ren sand, fordelt over 350.000 kvadratmeter. Det tilsvarer rundt 50 fotballbaner. 

Flyndre i Store Lungegårdsvannet
TESTFELT: Denne flyndren har funnet seg til rette på et av testfeltene i Store Lungegårdsvannet. Her ble sjøbunnen dekket til allerede i 2017, for å finne ut hva som var de beste materialene å bruke.
Bilde: Espen Rekdal

Under budsjettet og foran tidsplanen

Prosjektet har gått både raskere og til en lavere pris enn en hadde regnet med.

Svein-Erik Lundstrøm (Erstad & Lekven AS), prosjektleder Elena Rusetskaya (Bymiljøetaten, Bergen kommune) og SHA/KU-koordinator Karl-Inge Nesfossen
AVSLUTTER NÅ: Her er (fra v.) byggeleder Svein-Erik Lundstrøm (Erstad & Lekven AS), prosjektleder Elena Rusetskaya (Bymiljøetaten, Bergen kommune) og SHA/KU-koordinator Karl-Inge Nesfossen (Erstad & Lekven AS).
Bilde: Håvard Prestegården

– Fristen var juni, og nå står det bare igjen å sette på plass noen flytebrygger som har vært flyttet på, og andre mindre arbeider, sier prosjektleder Elena Rusetskaya i Renere Havn Bergen. 

Budsjettet er på 194 millioner kroner. Det inkluderer både planlegging, fjerning av forurensede masser, rydding av skrot og utlegging av ny sjøbunn. Miljødirektoratet tar 75 prosent av regningen, og Bergen kommune betaler resten. 

– Vi ligger godt under budsjettet, sier Rusetskaya.

Det skyldes blant annet at entreprenørene har samarbeidet godt, og at en har vært heldig med været.

dronefoto av Store Lungegårdsvannet
FJERNSTYRT: Mange har sett “sjøormen” denne vinteren: Sanden ble pumpet gjennom denne lange slangen og spredt utover ved hjelp av en fjernstyrt drone. Totalt er 120.000 kubikkmeter sand lagt ut. Sanden kommer hovedsakelig fra knuseverket på Eikefet i Alver kommune.
Bilde: Sven-Erik Lundstrøm

– Vi kunne for eksempel fått forsinkelser hvis isen hadde lagt seg på vannet. Men vi har ikke hatt noe stopp i vinter, sier prosjektlederen.

Eivind Støren og Aud Venke Sundal
TAR PRØVER: For å se at den nye sjøbunnen ikke blander seg med den gamle, stikker man rør langt ned i sjøbunnen og får opp igjen prøver som den du ser på bildet. Her kan en tydelig se det øverste laget med ny og lysere, ren sjøbunn over den gamle. Eivind Støren og Aud Venke Sundal i COWI har jobbet med å ta slike prøver mange steder i Store Lungegårdsvannet.
Bilde: Cowi

Prøvene er gode

Den gamle sjøbunnen inneholder store mengder miljøgifter, som kvikksølv, bly og PCB. Det meste stammer fra gammel industri. Nå er forurensingen pakket inn, slik at miljøgiftene ikke sprer seg til livet på bunnen og videre gjennom næringskjeden – til fisk og videre til mennesker. 

Det er tatt mange prøver av den nye sjøbunnen. De viser at sandlaget ligger slik det skal, og at det ikke er forurenset. Den nye sjøbunnen har ikke blandet seg med de forurensede massene som ligger under den.

– Vi mener dette prosjektet har gått så bra som det kunne, sier Rusetskaya.

Planen fremover er å fortsette å overvåke miljøtilstanden i Store Lungegårdsvannet, slik Renere Havn Bergen har gjort i Puddefjorden.  I Puddefjorden har den nye sjøbunnen som ble laget i 2018 vært en stor suksess – livet er tilbake og sjøbunnen fungerer. 

Renere Havn Bergen forventer at det samme vil skje i Store Lungegårdsvannet. Resultatene fra testfeltene tyder på det

–  Naturen ville uansett ha ryddet opp over tid. Det vi gjør når vi lager ny sjøbunn, er egentlig bare å framskynde prosessen. Det ville tatt mange, mange år før naturen hadde greid å renske opp slik vi har gjort nå, sier Rusetskaya.

Kart over prøvetaking i Store Lungegårdsvannet
KART: Det er gjort en rekke prøver av den nye sjøbunnen for å sjekke at den ikke er forurenset. Dette kartet viser hvor en har tatt prøver, og at nivået av metaller er i tilstandsklasse 1.
Bilde: Cowi

Vågen er neste

Nå står Vågen for tur i Renere Havn Bergen-prosjektet. Bystyret har vedtatt at også denne delen av Byfjorden skal sjaines. I dette travle havneområdet er planen å gjøre det samme som i Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet: Først fjerne store mengder forurenset sjøbunn, tomflasker, sparkesykler og annet skrot – før det legges ny sjøbunn.

For Vågens del gjenstår det noe planlegging, og så må finansieringen på plass. Derfor vil oppryddingsarbeidet starte tidligst i 2027.