Dykker og båt i Vågen
TAR PRØVER: I regi av Renere Havn Bergen sjekker dykkere fra IMC Diving forholdene ved kaiene i Vågen. Vi trenger å vite om det er masser som må fjernes før en eventuell utlegging av ny sjøbunn – og hvor forurenset disse massene er.
Bilde: Håvard Prestegården

Skal til bunns i Vågen

Denne uken sjekker dykkere tilstanden i regi av prosjektet Renere Havn Bergen.

Dykkerne tar prøver av sjøbunnen ved kaiene langs Vågen. Dette er en del av forberedelsene til å kunne lage en ny og renere sjøbunn, slik Renere Havn Bergen tidligere har gjort i Puddefjorden og snart skal gjøre i Store Lungegårdsvann.

Vil fortsatt ha båttrafikk

Problemstillingen ved kaiene er at Bergen Havn vil beholde dagens seilingsdybder, slik at båttrafikken ikke hindres. Da må eventuelle forurensede masser ved kaiene fjernes før vi legger ny sjøbunn. Å grave tett inntil de gamle steinkaiene innebærer kanskje at en må gjøre ekstra tiltak for å sikre at kaiene fortsatt skal være stabile.

Prøve av sjøbunnen
TIL ANALYSE: Der sjøbunnen består av fine partikler, altså leire, silt og fin sand, er det mulig for dykkerne å ta prøver. Disse vil bli analysert, og så får vi se om bunnen ved kaiene er like forurenset som resten av Vågen.
Bilde: Cowi

Derfor er målet for denne ukens undersøkelser å finne ut om det er nødvendig å mudre tett ved kaiene. Hvis det ligger mye forurensede masser der, må de antakelig mudres. Det vil ikke være nødvendig der det bare er steinbunn, som ikke binder forurensing til seg på samme måte.

Mål: Renere byfjord

Bystyret vedtok i 2015 at det skulle gjøres tiltak for å minimere spredningen av miljøgifter fra sedimentene i Vågen. Sjøbunnen er i dag sterkt forurenset. 

En ny sjøbunn vil fungere som et isolerende lag, som hindrer forurenset sjøbunn i å bli virvlet opp og spredt i miljøet. Foreløpig er det ikke gjort noe vedtak om å finansiere ny sjøbunn i Vågen, og det er derfor usikkert når dette vil bli gjennomført.