Gå tilbake til:
Du er her:
Gult barnehagebygg med skiltet Sædalen barnehage
Sædalen barnehage har ledig kapasitet til å etablere et barnehagetilbud for asylsøkere.
Bilde: Inger Karin Warberg

Åpner midlertidig barnehagetilbud for asylsøkere

Fra 19. april tilbyr Bergen kommune gratis plass i Sædalen barnehage for asylsøkere som bor privat eller på akuttinnkvartering i regi av UDI. Barnehagen har kapasitet til å ta inn 70-75 nye barn.

I Sædalen barnehage går det i dag 62 barn, fordelt på fire avdelinger.

Krigen i Ukraina har ført mange mennesker på flukt, og i Bergen kommune befinner det seg nå et stort antall asylsøkere fra Ukraina, der en stor andel er barn. Nå oppretter kommunen et midlertidig barnehagetilbud med dyktige ansatte som har kompetanse på å legge til rette for minoritetsspråklige barn.  

Barnehagetilbudet er for barn i alderen 1-5 år.

- Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og nå handler det om å legge til rette for å skape en hverdag for de som kommer til byen vår. Vi har derfor valgt å åpne et midlertidig barnehagetilbud i Sædalen, for å kunne gi et godt barnehagetilbud raskt til de som ønsker det, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

Varighet 

Barnehagetilbudet i Sædalen er midlertidig og varer så lenge det er behov for det. Fra juni kan foreldrene søke plass i barnehage i bydelen der de bor, hvis de ønsker det. Da er hovedopptaket til barnehagene ferdig.

Språk

Språket i barnehagen er norsk. Enkelte av de ansatte i barnehage kan kommunisere på russisk og engelsk. De ansatte i barnehagen har pedagogisk utdanning og erfaring med arbeid med barn.

Transport

Det settes opp en egen busstransport til barnehagen fra akuttinnkvarteringene for en avgrenset periode. Alternativt kan foreldre og barn bruke offentlig transport eller egen bil.

Barn som bor på privat adresse

Informasjon kommer.

Besøksdager i Sædalen barnehage

For de ukrainske flyktninger som bor på akuttinnkvarteringene inviterer Sædalen barnehage til besøksdager før påske.

Åpen barnehage 

De ukrainske flyktningene har også, på lik linje med andre familier i Bergen, mulighet til å benytte tilbud om åpen barnehage. Åpen barnehage er en verdifull arena for inkludering og fellesskap, og er et lavterskel møtepunkt for både barn og voksne. I åpen barnehage er en av foreldrene eller annen omsorgsperson til stede. Bergen har 15 åpne barnehager, alle i privat regi.

Informasjon om barnehagetilbudet på ukrainsk og russisk

Velkommen til Åpen barnehage

Vil opprette barnehagetilbud til asylsokere

Samleside Bergen og Ukraina