Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger fra Ukraina?

Flyktninger kan selv finne bolig og bosettes i Bergen kommune gjennom ordningen avtalt selvbosetting. Ordningen innebærer at flyktningen sender inn leiekontrakt til kommunen for godkjenning.

Avtalt selvbosetting krever at boligen som flyktningen skal leie er godkjent for beboelse og følger kommunens veiledende satser for husleie. Leiekontrakten skal ikke signeres før den er godkjent av kommunen. 

Ordningen gjelder videre for flyktninger som har fått oppholdstillatelse og ennå ikke har blitt tildelt en annen bosettingskommune enn Bergen gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Ukrainske flyktninger bruker jevnlig Finn.no til å lete etter boliger og det oppfordres til at boligannonser i denne kanalen tar i bruk tjenesten Hjerterom, som markerer at boligen kan tas i bruk av flyktninger.

Se også: Avtalt selvbosetting for flyktninger

Prosjekt for å skaffe boliger til flyktninger

Bystyret har vedtatt å bosette 1000 flyktninger i 2023. For å sørge for at det er nok boliger, har kommunen opprettet et prosjekt som jobber med å skaffe boliger hos profesjonelle aktører i det private leiemarkedet. Bergen kommune vil fremleie disse boligene til flyktninger. Prosjektet har også anledning til å kjøpe boliger.

Målet er å skaffe 150 boliger gjennom prosjektet. Disse boligene kommer i tillegg til de flyktningene selv skaffer gjennom avtalt selvbosetting og andre tildelte kommunale boliger. Prosjektet ledes av Etat for bygg og eiendom i samarbeid med Etat for boligforvaltning og Etat for inkludering. Dette prosjektet erstatter innmeldingen av boliger fra private utleiere. 

Les også: Ber Bergen bosette 1000 flyktninger i 2023

Temaside Ukraina og Bergen