Gå tilbake til:
Du er her:

Har du bolig til flyktninger fra Ukraina?

Her kan du sende informasjon dersom du ønsker å leie ut en bolig til flyktninger fra Ukraina.

Norge er forberedt på å ta imot et stort antall flyktninger fra krigen i Ukraina. Bergen kommune forventer at antallet blir større enn kapasiteten til den kommunale boligmassen. 

Slik sender du informasjon

Dersom du har en bolig du ønsker å tilby, bruk skjemaet via lenken under og fyll inn informasjon om boligen. 

Klikk her for å registrere din bolig

Veiledende satser for maks husleie: 

  • Enslige i bofellesskap kr 5500
  • Enslige kr 8500
  • Par uten barn kr 9500
  • Familier med behov for 2 soverom kr 11500
  • Familier med behov for 3 soverom kr 14000
  • Familier med behov for 4 soverom kr 15000
  • Familier med behov for flere enn 4 soverom – skjønnsvurderes

Satsene våre for husleie er blant annet basert på en vurdering av flyktningens inntekter da de vil ha begrenset økonomi og skal selv stå ansvarlig for betaling av husleie. Merk at personer under 25 år som deltar i introduksjonsprogram mottar redusert introduksjonsstønad. 

Bergen kommune betaler ikke ut depositum for boliger, men vi gir depositumsgaranti, som vil si at kommunen garanterer for utbetaling dersom depositumskrav utløses.

Når hører du fra oss om boligen?

Kommunen vil fortløpende vurdere hvilke boliger som kan være aktuelle å benytte i bosettingsarbeidet. Vi registrerer din henvendelse og vurderer leiepris. Videre utføres et matrikkelsøk for å sikre at boligen er godkjent for beboelse. Hvis den er godkjent, vil vi ta kontakt for å avtale fysisk befaring og eventuell kontraktsinngåelse. Kommunen vil også i noen tilfeller kunne inngå avtaler om såkalt tomgangsleie der kommunen betaler husleie i påvente av at flyktninger er klar til å flytte inn. 

Vi setter stor pris på engasjementet fra dere som sender inn informasjon om tilgjengelige boliger, men kommunen har dessverre ikke mulighet til å gi konkrete tilbakemeldinger på når det vil være behov for boligen. Detaljer knyttet til leieforhold vil heller ikke kunne besvares før bosettingsprosess er endelig bestemt.  Vi har forståelse dersom utleiere ser seg nødt til å leie ut til andre formål.

Det er en forutsetning at boligens beliggenhet er i Bergen kommune for at den skal vurderes til bosettingsformålet. Om du ønsker å tilby en bolig utenfor kommunens grenser anbefales det å ta kontakt med kommunen hvor boenheten ligger.

Om bosettingen

Alle flyktninger som ankommer Bergen, får tilbud om akuttinnkvartering ved en av flere lokasjoner opprettet av UDI. Det er altså ikke behov for private boliger til dette formålet (eksempelvis hybler, enkeltrom og kollektiv). Behovet er knyttet til boliger for varig opphold når flyktningene skal bosettes.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som bestemmer hvilken kommune flyktningene skal bosettes i (les mer om bosetting på IMDi.no). 

Bergen kommune tar i bruk egen tilgjengelig boligmasse og inngåtte rammeavtaler, i tillegg til det private utleiemarkedet. 

Enkelte flyktninger som er klare for bosetting i en kommune velger også ordningen Avtalt selvbosetting. Det vil si at flyktningene selv fremskaffer bolig og inngår leieavtale med utleier.

Se også: Avtalt selvbosetting for flyktninger

Temaside Ukraina og Bergen