Gå tilbake til:
Du er her:

Har du bolig til flyktninger fra Ukraina?

Her kan du sende informasjon dersom du ønsker å leie ut en bolig til flyktninger fra Ukraina.

Norge er forberedt på å ta imot et stort antall flyktninger fra krigen i Ukraina. Bergen kommune forventer at antallet blir større enn kapasiteten til den kommunale boligmassen. 

LES OGSÅ: Vil ta imot minst 1000 flyktninger

Slik sender du informasjon

Dersom du har en bolig du ønsker å tilby, bruk skjemaet via lenken under og fyll inn informasjon om boligen.  

Klikk her for å registrere din bolig

Annen frivillighet

Les mer her om andre typer frivillighet.

Når hører du fra oss om boligen?

Vi setter stor pris på engasjementet fra dere som sender inn informasjon om tilgjengelige boliger, men kommunen har dessverre ikke mulighet til å gi konkrete tilbakemeldinger på når det vil være behov for boligen. Detaljer knyttet til leieforhold vil heller ikke kunne besvares før bosettingsprosess er endelig bestemt.  

Kommunen vil fortløpende vurdere hvilke boliger som kan være aktuelle å benytte i bosettingsarbeidet. Vi har forståelse dersom utleiere ser seg nødt til å leie ut til andre formål.

Vi tar vare på din henvendelse og kontaktinformasjon slik at vi kan ta kontakt dersom det blir behov for din bolig når ukrainerne er klare for bosetting i Bergen kommune.

Om bosettingen

Alle flyktninger som ankommer Bergen, får tilbud om akuttinnkvartering ved en av flere lokasjoner opprettet av UDI. Det er altså ikke behov for private boliger til dette formålet (eksempelvis hybler, enkeltrom og kollektiv). Behovet er knyttet til boliger for varig opphold når flyktningene skal bosettes.

Det er ennå ikke besluttet når flyktninger som har fått innvilget asyl skal bosettes i Bergen og andre kommuner. Dette bestemmes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (les mer om bosetting på IMDi.no). 

Bergen kommune vil ta i bruk egen tilgjengelig boligmasse og inngåtte rammeavtaler, i tillegg til det private utleiemarkedet.  

Enkelte flyktninger som er klare for bosetting i en kommune velger også ordningen “selvbosetting”. Det vil si at flyktningene selv fremskaffer bolig og inngår leieavtale med utleier. Også i disse tilfellene kan en oversikt over ledige boliger være et godt verktøy.

Se også: Avtalt selvbosetting for flyktninger

Temaside Ukraina og Bergen