RSS

Du kan hjelpe

Vi trenger personell

Bergen kommune har behov for flere dyktige medarbeidere innen blant annet helse, skole og tolking for å ivareta flyktningene fra Ukraina.

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å hjelpe ukrainere som kommer til byen vår? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem.

Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger fra Ukraina?

Flyktninger kan selv finne bolig og bosettes i Bergen kommune gjennom ordningen avtalt selvbosetting.